Rząd przyjął przepisy, które mają chronić konsumentów przed serwisami internetowymi typu Pobieraczek
Nawet rok będzie miał klient na zwrot towaru kupionego w internecie, jeśli sprzedawca nie powiadomi go o jego prawach – przewiduje projekt ustawy o prawach konsumenta przyjęty przez rząd.
Nowe przepisy kładą duży nacisk na prawo do odstąpienia od umowy zawieranej przez sieć. Z 10 do 14 dni wydłuży się standardowy czas, w jakim klient może się na to zdecydować. Termin ten będzie obowiązywać pod warunkiem, że zostanie on powiadomiony przez sprzedawcę o uprawnieniu do zwrotu towaru. Jeśli nie otrzyma takiej informacji, prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn ma przysługiwać przez 12 miesięcy.