Sejm rozpoczął prace nad ustawą o prawach konsumenta, która ma kompleksowo uregulować obowiązki sprzedawców. W przypadku wady towaru będą oni musieli na żądanie klienta zgodzić się na obniżenie ceny bądź też zwrot pieniędzy.
To konsekwencja przywrócenia rękojmi w stosunkach między przedsiębiorcą a konsumentem. Dzisiaj ci ostatni, reklamując towar, muszą powoływać się na jego niezgodność z umową i godzić się na jego naprawę lub wymianę.
Na największe zmiany muszą się przygotować sprzedawcy internetowi. Będą musieli chociażby podawać kupującym więcej informacji niż dotychczas. Z drugiej jednak strony mogą też liczyć na pewne ułatwienia. Dotychczas bowiem e-sklepy miały obowiązek przesyłać klientom pełen katalog informacji na papierze (chociaż często nie przestrzegały tego obowiązku). Nowe przepisy pozwolą im informować za pomocą „trwałych nośników”. Przepis ten pozwoli więc wreszcie na używanie e-maila w kontaktach z kupującymi. Sprzedawca będzie mógł wysłać wymagane prawem informacje chociażby w postaci załącznika z plikiem PDF. To istotne, gdyż jeśli sklep internetowy nie powiadomi prawidłowo konsumenta o prawie do zwrotu towaru bez podawania przyczyn, to ten będzie miał na to aż 12 miesięcy (dzisiaj 3 miesiące).