W ciągu czternastu dni konsument będzie mógł zwrócić rzecz zakupioną przez Internet lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a reklamując bubla od razu domagać się zwrotu pieniędzy, nie czekając na naprawę.

Więcej uprawnień i korzyści dla konsumentów przewiduje projekt ustawy o prawach konsumenta, którym w Wigilię zajmie się rząd.

Nowe przepisy zagwarantują konsumentom większe niż do tej pory prawo do wyczerpujących informacji dotyczących zawieranej umowy nie tylko na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa lecz również w sposób tradycyjny w sklepie. W dodatku przedsiębiorca będzie musiał go poinformować o tym jakie jeszcze koszty oprócz uiszczenia ceny będzie ponosił. Natomiast w razie płatności dokonywanej kartą kredytową nie może obciążyć go dodatkowymi kosztami przewyższającymi opłaty, które z tego tytułu sam poniósł, a w razie udostępnienia infolinii na potrzeby kontaktów w sprawie zawartych umów nie będzie wolno pobierać opłaty wyższej niż za zwykłe połączenie telefoniczne.