Konsument będzie miał 14 dni na zwrot towaru, a wszelkie dodatkowe koszty, o których nie został poinformowany przed zawarciem umowy poniesie przedsiębiorca. Zmiany przewiduje nowa ustawa o prawach konsumenta, która jest obecnie w Sejmie.

Do tej pory na zwrot towaru konsument miał 10 dni. Nowe prawo wydłuża ten termin do 14 dni. O dodatkowych kosztach klient dowiadywał się często już po zawarciu umowy. Zgodnie z procedowanymi przepisami wszelkie nieprzewidziane opłaty pokryje przedsiębiorca z własnej kieszeni. Regulacje obejmują przede wszystkim umowy zawierane na odległość, ponieważ ze względu na szeroki zakres i często transgraniczny charakter – najczęściej naruszały prawa klientów.

Ustawa będzie nakładała na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki: