Sprzedawca źle zapakował towar i nie oznaczył go jako przesyłkę specjalną? W takim wypadku firma kurierska nie odpowiada za jego zniszczenie.
Z pozwem do warszawskiego sądu wystąpił użytkownik serwisu, który kupił na aukcji koło rowerowe. Po rozpakowaniu przesyłki okazało się, że jest ono tak uszkodzone, że nie nadaje się do używania. Folia bąbelkowa, w którą było zapakowane, nie nosiła śladów rozerwania, a sprzedawca zapewniał, że wysłał koło w idealnym stanie. Nabywca zażądał więc zwrotu pieniędzy od firmy kurierskiej. Sąd, do którego spór trafił, oddalił pozew, uznając, że przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia. Po pierwsze dlatego, że towar był w sposób niewłaściwy opakowany, po drugie zaś nie został należycie opisany jako wymagający specjalnego traktowania podczas transportu.
Sąd odwołał się do ustawy – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 915 ze zm.). Zgodnie z jej art. 65 ust. 2 przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, przy czym dowód obciąża przewoźnika. Tu uznano, że firma kurierska dowiodła, iż nawet gdyby towar został uszkodzony podczas transportu, to z przyczyn występujących po stronie nadawcy. Zgodnie z art. 65 ust. 3 pkt 2 ustawy niewłaściwe opakowanie zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności. „W przekonaniu sądu zapakowanie koła rowerowego, wykonanego z włókna węglowego, którego dysk jest podatny na uszkodzenia mechaniczne, wyłącznie w folię bąbelkową jest niewystarczające. (...) Konstrukcja folii bąbelkowej nie zabezpiecza niemal w ogóle przed uderzeniami o ostre krawędzi, a dopiero po zastosowaniu wielu warstw, zabezpiecza przed uderzeniami tępymi przedmiotami” – napisano w uzasadnieniu wyroku.
Zdaniem sądu przesyłka nie została też właściwie opisana. Określono ją jako koło rowerowe, ale nie informowano, że jest to koło wymagające szczególnego traktowania. „Nie sposób przy tym czynić zarzutu przewoźnikowi, że przyjął tak niewłaściwe zapakowaną przesyłkę. Pracownicy pozwanej nie mieli świadomości, że przesyłka im powierzona ma inne, szczególne cechy, z których wynikałaby konieczność zastosowania innego opakowania niż w przypadku normalnego koła rowerowego” – zaznaczył sąd.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z 6 marca 2017 r., sygn. akt II C 2400/14.