Każda osoba, która w 2016 roku uzyskała przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, musi rozliczyć się z fiskusem - w przypadku najpopularniejszych PIT-36 i PIT-37 termin mija 1 maja 2017 roku.

Odpowiedni formularz PIT za 2016 rok można dostarczyć osobiście składając druk w Urzędzie Skarbowym lub wysłać dokument: tradycyjnie drogą pocztową albo drogą elektroniczną.

Jak złożyć PIT przez internet? Podatnik, który posiada PESEL lub NIP może więc złożyć zeznanie przez internet. Bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest to możliwe w przypadku: PIT 16 i PIT 16A (karta podatkowa), PIT 19A (duchowni), PIT 28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT 36 (działalność gospodarcza), PIT 36L (podatek liniowy), PIT 37 (przychody opodatkowane na zasadach ogólnych: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, renty, emerytury), PIT 38 (przychody kapitałowe) i PIT-39 (zbycie nieruchomości).

Najłatwiej elektroniczny PIT złożyć przez rządowy program e-Deklaracje. W tym celu należy pobrać ze strony resortu>> wtyczkę plug-in lub aplikację e-Deklaracje Desktop - i wypełnić elektroniczne zeznanie na podstawie dokumentu otrzymanego od pracodawcy i potwierdzić autentyczność danych poprzez podanie danych autoryzujących (imienia, nazwiska, daty urodzenia i przede wszystkim kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu rocznym za 2015 rok).

Po zapisaniu elektronicznego PIT-a w systemie e-Deklaracje mogą pojawić się cztery rodzaje komunikatów - jakie, dowiesz się tutaj>> Jeśli operacja przebiegła pomyślnie, należy pobrać i zapisać na komputerze Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest potwierdzeniem złożenia deklaracji.

Jakie są terminy składania PIT-ów w 2017 roku? W 2017 roku z fiskusem należy rozliczyć się do:

31 stycznia 2017 r. (wtorek):

  • PIT-16A (karta podatkowa)
  • PIT-19A (duchowni)
  • PIT-28 (ryczałt)

28 lutego 2017 r. (wtorek):

  • PIT-40 (za pracownika)

Wyjątkowo, jeśli PIT-40 będzie składany w formie dokumentu papierowego, termin na sporządzenie i przesłanie PIT-40, zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu będzie upływał z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym - w 2017 roku będzie to 31 stycznia. Przy czym PIT-40 pracodawca sporządza na podstawie PIT-12, który pracownik musi złożyć w 2016 roku do 9 stycznia (poniedziałek).

1 maja 2017 r.:

  • PIT-36 (działalność gospodarcza)
  • PIT-36L (podatek liniowy)
  • PIT-37 (praca, a nie działalność)
  • PIT-38 (papiery wartościowe lub udziały w spółkach)
  • PIT-39 (nieruchomości)

Co jeśli podatnik się spóźni z PIT? Na podatnika, który nie złoży deklaracji w terminie, może zostać nałożona kara, w wysokości zależnej od kwoty niezapłaconego podatku. Więcej na temat tego, co grozi za opóźnienie w złożeniu rocznego zeznania podatkowego,przeczytasz tutaj>>

Osoba, która nie złoży PIT w terminie, powinna zrobić to jak najszybciej już po wyznaczonym okresie, nie czekając na wezwanie z urzędu do wyjaśnień. Taka deklaracja będzie ważna, a urząd nie ma prawa odmówić jej przyjęcia. Odpowiedzialności karnoskarbowej podatnik może uniknąć, wyrażając czynny żal, czyli powiadamiając urząd o popełnieniu czynu zabronionego. Jak wyrazić czynny żal i kiedy będzie nieskuteczny, dowiesz się tutaj>>

Jak dokonać korekty PIT? Jeżeli podatnik popełnił błędy w PIT, ma jeszcze pięć lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku) na złożenie korekty deklaracji. Składa się ją na takim samym formularzu jak nieprawidłową deklarację wraz z wyjaśnieniem przyczyny tej korekty - napisaną odręcznie lub na formularzu ORD-ZU.

Korektę mogą złożyć także osoby, które chciałyby przekazać fiskusowi nieuwzględnione wcześniej rachunki uprawniające do ulg podatkowych. Natomiast nie mają do tego prawa osoby, wobec których jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa.