PIT Gdy dochód pracownika w 2017 r. przekroczy 85 528 zł, pracodawca powinien od następnego miesiąca przestać potrącać kwotę zmniejszającą podatek – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Choć wydaje się to oczywiste, to jednak nowe przepisy o kwocie zmniejszającej podatek wcale takie nie są. Stąd powstały wątpliwości (patrz: „Zakłady pracy nie wiedzą, jak obliczać zaliczkę na PIT”, DGP nr 251/2016).
Chodzi o kwotę 556,02 zł rocznie, czyli miesięcznie 46,33 zł. Od 2017 r. wpisano do ustawy o PIT generalną zasadę, że u podatników, których dochody przekroczą pierwszy przedział skali podatkowej (85 528 zł), nie pomniejsza się zaliczki o tę kwotę (nowy art. 27 ust. 1b pkt 2). Zarazem jednak w dalszej części ustawy o PIT, odnoszącej się do obowiązków zakładów pracy jako płatników, zabrakło odniesienia do tego przepisu.