Pracownicy , którzy chcą skorzystać z pomocy pracodawcy w rozliczeniu się z fiskusem muszą się pośpieszyć. Termin na złożenie oświadczenia PIT-12 mija 10 stycznia.

Z pomocy pracodawcy może skorzystać pracownik, który uzyskał dochody tylko u jednego płatnika. Jeśli jednak zmieniał pracę lub łączył zatrudnienie w kilku różnych miejscach, dochody za 2016 rok będzie musiał rozliczyć samodzielnie.

Co składa się na PIT-12?

W oświadczeniu przekazanym pracodawcy podatnik oświadcza, że w 2016 roku uzyskiwał dochody u jednego płatnika. Ponadto stwierdza, że nie będzie korzystał z ulg podatkowych tj. ulga na dzieci, oraz preferencyjnego rozliczenia dochodów. Oświadcza zatem, że nie zamierza rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko.

Co powinien zrobić pracodawca, po otrzymaniu oświadczenia od podatnika?

Płatnik rozlicza pracownika na wniosek wskazany w PIT-12. Po jego otrzymaniu pracodawca oblicza roczny podatek za pracownika na formularzu PIT-40. Taki druk pracodawca musi przekazać fiskusowi i podatnikowi do końca lutego. Wówczas podatnik nie otrzyma od pracodawcy informacji PIT-11, lecz deklarację roczną PIT-40.

Jeżeli pracownika rozliczył płatnik, ale podatnik osiągnął również przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19 proc. lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas musi on złożyć odrębne zeznania przeznaczone do rozliczenia tych przychodów.

Ulgi podatkowe a oświadczenie PIT-12

Złożenie przez podatnika oświadczenia PIT-12 z wnioskiem, by płatnik dokonał rozliczenia w jego imieniu nie pozbawia go prawa do skorzystania z ulg czy preferencyjnego rozliczenia się z fiskusem. Obok sporządzonego przez pracodawcę formularza PIT-40, pracownik może – zgodnie z ogólnymi zasadami – samodzielnie złożyć zeznanie PIT-37 lub PIT-36. Ma na to czas do końca kwietnia 2017 roku.