Ulga na internet jest jedną z bardziej popularnych. Niestety nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Zobacz, czy możesz odliczyć wydatki na internet za 2016 rok.

Według aktualnych zasad ulgę na internet można odliczać wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Wobec tego w przypadku rozliczania PIT za 2016 można to zrobić w dwóch przypadkach:

1. Jeśli do tej pory nie odliczaliśmy wydatków na internet i odliczenie w PIT za 2016 będzie dokonywane pierwszy raz. W tej sytuacji będzie można skorzystać z tej ulgi również w rozliczeniu za 2017 roku
2. Jeśli w rozliczeniu za 2015 rok, po raz pierwszy skorzystaliśmy z ulgi internetowej. W tej sytuacji rok 2016 będzie ostatnim, w którym możemy odliczyć wydatki za korzystanie z internetu.

Osoby, które skorzystały z ulgi dwa lata z rzędu lub odliczyli jeden raz, ale mieli później co najmniej rok przerwy, bezpowrotnie stracili do niej prawo.

Limit ulgi na internet wynosi do 760 zł (w przypadku małżeństwa limit ulega podwojeniu do kwoty 1520 zł).

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.