Został już tylko miesiąc (do 28 lutego) na przesłanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Duża część firm zdecyduje się zapewne na dostarczenie jej drogą elektroniczną.
Jak wskazują statystyki Ministerstwa Finansów, z roku na rok coraz więcej pracodawców wybiera ten sposób dostarczania formularzy. W 2012 r. pracodawcy przesłali do fiskusa przez internet 4,11 mln formularzy PIT-11, a w 2013 r.
– 6,14 mln. Pole do ustanawiania kolejnych rekordów jest ciągle duże, ponieważ mimo wzrostu popularności e-deklaracji w zeszłym roku pracodawcy częściej korzystali z formy tradycyjnej – papierowej. W ten sposób wysłali prawie 14 mln druków PIT-11.
W 2014 r. pracodawcy również mogą przesyłać informacje o dochodach i pobranych zaliczkach przez internet, a dzięki temu oszczędzą czas i pieniądze. Mogą je wysłać do fiskusa oraz np. e-mailem do pracowników. W obu przypadkach trzeba jednak spełnić kilka warunków.
Podatnicy, którzy chcą wysłać PIT-11 do urzędu skarbowego, muszą przede wszystkim posiadać podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, a także aktualny druk (obowiązuje wersja nr 20 – patrz prawy dolny róg formularza, obok numeru strony).
Do wyboru są trzy metody dostarczenia e-formularza.
Po pierwsze, można wypełnić formularz interaktywny. Wyglądem nie różni się on od zwykłego druku papierowego. Różnica polega na tym, że można do niego wprowadzać dane, a po wypełnieniu wystarczy podpisać (e-podpisem) i wysłać do fiskusa. Formularz interaktywny można pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Po drugie, podatnicy mogą skorzystać z aplikacji e-Deklaracje Desktop, którą na tej samej stronie udostępnia Ministerstwo Finansów. W jednym oknie można otworzyć formularz, wypełnić go, podpisać oraz przesłać. Trzecią możliwością jest przesłanie formularza PIT-11 bezpośrednio ze swojego programu finansowo-księgowego (FK). W praktyce to najwygodniejsza metoda przesłania e-deklaracji. Korzystają z niej firmy, które mają specjalny moduł do wysyłki informacji podatkowych przez internet w swoim oprogramowaniu FK lub kupiły odrębny program do tego celu. Dzięki temu kilkaset lub nawet tysiące druków PIT-11 można wysłać jednym przyciskiem na klawiaturze komputera.
Niezależnie od wyboru metody wysyłki e-PIT-11 wszyscy podatnicy muszą pobrać urzędowe poświadczenie odbioru, które zastępuje stempel w urzędzie skarbowym albo pocztowe potwierdzenie nadania listu poleconego.
W przypadku wysyłki formularza PIT-11 do pracownika obowiązuje inna procedura. Wystarczy, aby pracownik wskazał adres e-mail, na który pracodawca wyśle formularz. Trzeba jedynie pamiętać o tym, aby wysłać informację na aktualnym druku oraz podpisać go podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.