W zeszłym roku sprzedałem trzy udziały w spółce z o.o. – po 5 tys. zł każdy. Kupiłem je kilkanaście lat temu od spółki. Nie pamiętam za ile. Nie wiem, czy spółka ma odpowiednie informacje na ten temat. Czy i jak muszę rozliczyć podatek? – pyta nasz czytelnik.
Podatnicy, który sprzedali udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą samodzielnie rozliczyć się z takiej transakcji z urzędem skarbowym. Przychód ze sprzedaży udziałów jest zaliczany do źródła „kapitały pieniężne”. Jeśli do transakcji doszło w 2013 r., trzeba rozliczyć ją w deklaracji PIT-38 do końca kwietnia 2014 r.
Od przychodu, czyli ceny uzyskanej w związku ze sprzedażą, podatnik może odliczyć koszty, np. wydatki poniesione na nabycie udziałów. Jeśli przychód jest wyższy niż koszty, to powstaje dochód, który należy opodatkować 19-proc. stawką. W odwrotnej sytuacji powstaje strata. Nie ma od niej podatku, ale trzeba ją wykazać w deklaracji.