Przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem za pomocą karty podatkowej są zobowiązani złożyć do końca stycznia PIT-16A, czyli informację o składkach zdrowotnych. Muszą to zrobić nawet wtedy, gdy nie odliczali tych składek od podatku płaconego w ramach karty.

W przypadku karty podatkowej przedsiębiorca nie płaci podatków od faktycznych zarobków, tylko stałą, miesięczną kwotę wynikającą z tzw. decyzji wymiarowej, wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego (uzależnionej od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników przedsiębiorstwa oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której działa firma). Przedsiębiorca na karcie podatkowej, osiągający dochody tylko z tego tytułu, nie może skorzystać z żadnych ulg i preferencji podatkowych. Kwotę podatku z decyzji wymiarowej może pomniejszać jedynie o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Przy czym od podatku nie można odliczyć całej zapłaconej składki. Przedsiębiorcy płacą składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru – w 2013 r. minimalna miesięczna składka wynosiła więc 261,73 zł, ale od podatku można było odliczyć tylko 7,75% podstawy wymiaru, czyli ok. 218 zł miesięcznie. W efekcie do końca stycznia do urzędu skarbowego musi jedynie trafić jednostronicowy PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2013 roku. Co ważne, przedsiębiorca na karcie podatkowej musi złożyć PIT-16A także wtedy, gdy nie odliczał składek zdrowotnych. Według szacunków resortu finansów, z karty podatkowej korzysta rocznie ok. 120 tys. przedsiębiorców.

PIT 2013 – jak rozliczyć ulgę internetową na nowych zasadach

PIT 16-A musi trafić do urzędu skarbowego według miejsca położenia zakładu wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli firma nie ma zakładu, deklarację należy złożyć w urzędzie według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub siedziby spółki. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo składa się z kilku zakładów, które podlegają pod różne urzędy skarbowe, PIT-16A składa się w urzędzie według miejsca wskazanego przez przedsiębiorcę jako siedziba działalności. Deklarację można złożyć osobiście, nadać listem poleconym na poczcie lub wysłać drogą elektroniczną. Bezpłatną aplikację, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów, można znaleźć na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

Reklama

PIT 2013 – jak rozliczyć ulgę na dzieci

Jeśli „kartowicz” osiągał w 2013 r. dochód także poza działalnością gospodarczą opodatkowaną kartą, na przykład z etatu, musi także złożyć do końca kwietnia 2014 r. roczne zeznanie podatkowe PIT (w przypadku etatu PIT-37). Co więcej, w takiej sytuacji może także skorzystać z części ulg podatkowych, na przykład z ulgi na dzieci. W dalszym ciągu nie ma jednak prawa rozliczyć się ze współmałżonkiem lub samotnie wychowywanym przez niego dzieckiem – obydwa te rozwiązania są przywilejem jedynie tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się z fiskusem za pomocą skali podatkowej (stawki 18% i 32%).

Do końca stycznia z fiskusem musi rozliczyć się także blisko 900 tys. podatników zobowiązanych do złożenia rocznego zeznania PIT-28 – przedsiębiorców na ryczałcie oraz osób, które zajmują się prywatnym najmem, opodatkowanym 8,5-proc. stawką. Tym samym, razem z przedsiębiorcami na karcie podatkowej, do piątku musi złożyć PIT około miliona podatników.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care