Ulgę na nowych zasadach będziemy rozliczać po raz pierwszy w PIT za 2013 r. Dotychczas nie było ważne, ile zarabiają rodzice. Teraz jest.
Na zmianach przy okazji skorzystali rozstający się rodzice z jednym potomkiem. Potwierdził to minister finansów.
Ulgę na nowych zasadach będziemy rozliczać po raz pierwszy w PIT za 2013 r. Dotychczas nie było ważne, ile zarabiają rodzice. Teraz jest. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) małżeństwa z jednym dzieckiem nie skorzystają ze zwolnienia, jeśli łącznie zarabiają powyżej 112 tys. zł rocznie. Osoby samotne lub małżonek w separacji będą mieli prawo do ulgi po spełnieniu dodatkowych warunków. To luka, którą mogą wykorzystać podatnicy. Chodzi o przypadek, gdy jeden z małżonków zarabia mniej niż 56 tys. zł, ale dochody drugiego są na tyle duże, że łącznie przekraczają próg 112 tys. zł.