Podatek dochodowy za 2013 rok osoby fizyczne rozliczą na nowych formularzach. Minister finansów przygotował projekt zmian w tym zakresie. Modyfikacje zostaną wprowadzone do PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-40 oraz do ich załączników.
Zmiany to m.in. wynik ustawy z 24 października 2012 r. nowelizującej ustawę o PIT (Dz.U. poz. 1278). Chodzi o ograniczenie w stosowaniu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów m.in. dla twórców. Od tego roku nie mogą one przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2013 r. mogą więc wynieść maksymalnie 42 764 zł.
W formularzach podatnik nie będzie już musiał składać oświadczenia o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186). Zostanie ono zastąpione stosownym pouczeniem informującym o odpowiedzialności przewidzianej w tych przepisach.
Ponadto resort chce zrezygnować z wpisywania przez podatników niektórych danych, które są dostępne w prowadzonym przez niego Centralnym Rejestrze Podatników. Przykładowo więc nie trzeba będzie wpisywać adresu płatnika w PIT-40 oraz podatnika w PIT-36L. Są one bowiem podawane w zgłoszeniu identyfikacyjnym i aktualizacyjnym.