Ulga z tytułu wychowania dziecka to jedna z najbardziej korzystnych i popularnych ulg podatkowych. Można odliczyć od podatku aż 1112,04 zł za każde dziecko. Dużo mniej skorzystają podatnicy, którzy w zeszłym roku płacili za internet. Mogą odliczyć maksymalnie 760 zł, ale nie od podatku, ale od dochodu, o ile ponieśli w 2012 r. wydatki na internet.
Pan Robert jest szczęśliwym mężem i ojcem. – W 2012 r. w czerwcu urodziło nam się dziecko, wraz z żoną wychowujemy je wspólnie – pisze. – Słyszałem, że możemy skorzystać z ulgi rodzinnej w podatku dochodowym, nie wiem jednak, jaką kwotę możemy odliczyć.
I czy nasi znajomi, którzy również mają małe dziecko, ale są w nieformalnym związku, też skorzystają z odliczenia. Ponadto w minionym roku pan Robert płacił za internet. – Czy to prawda, że po raz ostatni będę mógł odliczyć te wydatki? – pyta czytelnik
Ulga z tytułu wychowania dziecka to jedna z najbardziej korzystnych i popularnych ulg podatkowych. Można odliczyć od podatku aż 1112,04 zł za każde dziecko. Mogą z niej skorzystać osoby, które miały władzę rodzicielską w 2012 r.

Ulga prorodzinna

Ulga na dzieci w rozliczeniu za 2012 r. przysługuje rodzicom, rodzinom zastępczym oraz opiekunom prawnym, o ile w poprzednim roku osoby te spełniły jeden z warunków:
rodzice skorzystają z ulgi, pod warunkiem że wykonywali władzę rodzicielską,
rodziny zastępcze – pod warunkiem, że pełniły tę funkcję na podstawie orzeczenia sądu lub umowy ze starostą,
opiekunowie – jeśli pełnili funkcję opiekuna prawnego i jednocześnie zamieszkiwali z dzieckiem. Ulga przysługuje osobom mającym dzieci małoletnie, a więc takie które nie ukończyły 18 lat, ale również pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem że uczą się i w ubiegłym roku nie zarobiły więcej (ich dochód nie przekroczył) niż 3089 zł. W tym ostatnim przypadku nie chodzi jedynie o dochód z pracy, ale również dochód np. ze sprzedaży akcji na giełdzie papierów wartościowych. Dodajmy, że ulga przysługuje też osobom, których dorosłe dzieci dostawały zasiłek, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (wiek w tym przypadku nie ma znaczenia). Ulga jest atrakcyjnym sposobem obniżenia podatku nie tylko dla rodziców lub opiekunów, którzy wychowywali dzieci przez cały rok. Przysługuje ona za każdy miesiąc, w którym podatnik spełniał powyższe warunki. Jeśli dziecko urodziło się w czerwcu, to rodzice skorzystają z ulgi za siedem miesięcy (od czerwca do grudnia włącznie). Limit miesięczny odliczenia wynosi 92,67 zł, a więc za 7 miesięcy można odliczyć 648,69 zł.
Ulgę rozliczamy w zeznaniu rocznym, ale jedynie na formularzach PIT-36 lub PIT-37, a szczegóły dotyczące ulgi musimy podać w załączniku PIT-O do jednego z tych zeznań. Z dochodów za 2012 r. musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym do 30 kwietnia 2013 r.
Ulgę odliczamy od podatku, a więc po odjęciu od przychodów kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (trzeba odpowiednie kwoty wpisać w formularzu zeznania PIT). Jeśli kwota ulgi będzie wyższa niż kwota podatku, to podatnik po prostu nie zapłaci podatku. Jeśli wcześniej np. pracodawca pobrał zaliczki na podatek dochodowy, to po skorzystaniu z ulgi powstanie nadpłata, którą urząd skarbowy zwróci podatnikowi.Ulga na internet

Dużo mniej skorzystają podatnicy, którzy w zeszłym roku płacili za internet. Mogą odliczyć maksymalnie 760 zł, ale nie od podatku, ale od dochodu, o ile ponieśli w 2012 r. wydatki na internet (np. stacjonarny, mobilny, w telefonie) i mają na to dokumenty. Może to być faktura, ale nie musi. Wystarczy jakikolwiek dowód, z którego będzie wynikać, kto jest dostawcą internetu, kto jego nabywcą i ile zapłacił za internet. Przykładowo wystarczy potwierdzenie przelewu z banku. Podatnicy, którzy wydali mniej, niż 760 zł, odliczą tyle, ile faktycznie zapłacili. Identycznie jak w przypadku ulgi na dziecko rozliczają wydatki na internet w załączniku PIT-O do zeznania rocznego PIT.

W przyszłym roku jedni zyskają, inni stracą

Składając zeznanie za 2012 r. można ostatni raz skorzystać z ulgi na dziecko oraz za internet na dotychczasowych zasadach. Rozliczając się z dochodów osiągniętych w 2013 r., część podatników posiadających władzę rodzicielską nad dziećmi, będzie mogła odliczyć większą kwotę, ale niektórzy na tej zmianie stracą.

Obecnie wysokość ulgi nie zależy od sytuacji majątkowej rodziny i liczby dzieci (na każde jest taka sama). Natomiast rozliczając podatki za 2013 r. z odliczenia nie będą mogły skorzystać rodziny z jednym dzieckiem, których dochody wyniosą ponad 9,3 tys. zł miesięcznie, czyli 112 tys. zł rocznie. Nie skorzysta z niej też osoba niepozostająca w związku małżeńskim, której dochody przekroczą 56 tys. zł. Dla rodzin z dwójką dzieci nic się nie zmieni, natomiast o 50 proc wzrośnie ulga na trzecie, a na czwarte i kolejne - o 100 proc. Kwota ulgi na trzecie dziecko wyniesie 139 zł miesięcznie, na czwarte i kolejne – 185,34 zł.

Zmiany w ustawie o PIT wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. to także zła wiadomość dla podatników płacących za internet. Wielu z nich odliczy te wydatki po raz ostatni w tym roku. W przyszłym ulga zostanie mocno ograniczona.

Od 2013 r. będą z niej mogły skorzystać jedynie osoby, które zrobią to po raz pierwszy i oczywiście faktycznie takie wydatki poniosą. Limit odliczenia – 760 zł – nie ulegnie zmianie.
Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
W zeznaniu podatkowym za 2012 r. z ulgi na dziecko skorzystać mogą podatnicy, którzy osiągnęli dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz w 2012 r. wychowywali małoletnie dziecko, w stosunku do którego przysługiwała im władza rodzicielska, byli jego opiekunami prawnymi, jeżeli dziecko z nim, zamieszkiwało, bądź na podstawie orzeczenia sądu lub umowy ze starostą pełnili funkcję rodziny zastępczej. Adresatami ulgi są również osoby, na których utrzymaniu pozostają w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, dzieci otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, jak również dzieci (do ukończenia 25. roku życia) kontynuujące naukę. W tym ostatnim przypadku przepisy wprowadzają dodatkowe warunki wyłączające zastosowanie ulgi ze względu na zasady opodatkowania i poziom dochodów uzyskiwanych przez uczące się dziecko. Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje zasadniczo obojgu rodzicom dziecka w równych częściach lub w proporcji przez nich ustalonej. Prawo to nie jest powiązane z ich statusem cywilnym, lecz ze sprawowaniem przez nich władzy rodzicielskiej. Tym samym prawo do ulgi przysługuje zarówno rodzicom samotnie wychowującym dziecko, jak i pozostającym w związkach niesformalizowanych (konkubinacie). Warto podkreślić, że osoba inna niż biologiczny rodzic, opiekun prawny bądź rodzic zastępczy nie skorzysta z prawa do ulgi na dziecko swojego partnera nawet wówczas, gdy faktycznie wychowuje i utrzymuje to dziecko.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt. 6a, art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012 poz. 361 z późn. zm.)