Rodzice lub opiekunowie na każde małoletnie dziecko mogą odliczyć od podatku rocznie 1112,04 zł. Ulga prorodzinna w PIT 2012 może objąć także dorosłe dzieci, które nadal się uczy.

Czy rodzice zastępczy mają prawo do ulgi

Nie jesteśmy z żoną biologicznymi rodzicami naszej 11-letniej córki, ale na podstawie decyzji sądu rodzinnego stanowimy dla niej rodzinę zastępczą, tzw. spokrewnioną. Czy możemy skorzystać z ulgi na dziecko?