Rodzice lub opiekunowie na każde małoletnie dziecko mogą odliczyć od podatku rocznie 1112,04 zł. Ulga prorodzinna w PIT 2012 może objąć także dorosłe dzieci, które nadal się uczy.

Czy rodzice zastępczy mają prawo do ulgi

Nie jesteśmy z żoną biologicznymi rodzicami naszej 11-letniej córki, ale na podstawie decyzji sądu rodzinnego stanowimy dla niej rodzinę zastępczą, tzw. spokrewnioną. Czy możemy skorzystać z ulgi na dziecko?

Czy ulga może dotyczyć pełnoletnich dzieci

Nasz starszy syn ma już 20 lat, ale nadal się uczy. Możemy przedstawić w urzędzie skarbowym zaświadczenie z jego uczelni. Jest też uprawniony do renty. Czy mimo tego faktu i pełnoletniości syna, mamy prawo do skorzystania z ulgi przy rozliczeniach za miniony rok?

Czy w 2012 r. zmienił się limit odliczeń

Mam trójkę dzieci. Jaką kwotę mogę odliczyć na każde z nich? Czy są jakieś ograniczenia ulgi związane z liczbą dzieci? Czy w rozliczeniach za 2012 rok coś zmienia się w porównaniu z rokiem poprzednim?

Czy opiekun musi przedstawić dokumenty

Jestem opiekunem prawnym dziecka, którego rodzice nie żyją od półtora roku. Zamierzam wykorzystać ulgę podatkową. Czy w razie wezwania do urzędu skarbowego i żądania ode mnie przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienie właściwe będzie zaświadczenie z sądu?

Czy do ulgi na maturzystę liczą się wakacje

Moja córka zdała w 2012 r. maturę. Nie dostała się jednak na studia, więc nie kontynuuje nauki. Za jaki okres mogę skorzystać z ulgi? Czy przysługuje za wakacje?

Czy ulga przysługuje przy podatku liniowym

Prowadzę działalność gospodarczą i mam dochody opodatkowane na szczególnych zasadach, najbardziej korzystnych dla mnie – według 19-proc. stawki. Inne sposoby rozliczeń mnie nie obejmują. Równocześnie jestem opiekunem prawnym dla dwojga dzieci. Czy mogę wykorzystać ulgę przy rozliczeniu z fiskusem?

Czy dla obojga rodziców jest jeden limit

Rozliczamy się z mężem osobno. Czy obowiązuje nas proporcjonalna zasada odliczenia na osobnych zeznaniach podatkowych za ubiegły rok? Innymi słowy, czy kwota jest łączna dla obojga rodziców?

Czy ulgę oblicza się proporcjonalnie do czasu opieki

Sąsiadka ma problem z rozliczeniem, bo dziecko trafiło do niej – jako opiekuna prawnego – już w trakcie roku, w połowie listopada. Czy przy obliczeniu prawa do ulgi ma przyjąć proporcjonalną część limitu dla części roku i części miesiąca?

Czy zawsze trzeba wpisać PESEL dziecka

Mój syn urodził się za granicą, niedawno wróciliśmy do Polski, dziecko nie ma jeszcze numeru PESEL. Czy jego brak wyklucza możliwość skorzystania z ulgi?

Czy ulga wygasa po ślubie dziecka

Syn, który wcześniej pozostawał na naszym utrzymaniu, uczy się i nie ma skończonych 25 lat, ożenił się w połowie ubiegłego roku. Czy tylko do tego czasu możemy uwzględnić obowiązujący limit?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: Kto i na jakich warunkach skorzysta z ulgi prorodzinnej.