Podatnicy, którzy ponieśli wydatki na internet, mogą je odliczyć od dochodu. Jeśli w poprzednich latach korzystali już z ulgi, to wydatki na sieć odliczą po raz ostatni.
Nie można jednak odliczyć wszystkich wydatków, jakie podatnik poniósł w poprzednim roku. Obowiązuje limit 760 zł. Podatnik, który wydał na internet np. 1000 zł, będzie mógł odliczyć od dochodu za 2012 r. jedynie 760 zł. Pozostałej kwoty nie odliczy ani w zeznaniu za 2012 r., ani w kolejnych latach.
Wydatki trzeba udokumentować, lecz nie musi to być faktura. Wystarczy jakikolwiek dowód, z którego musi jednak wynikać, kto jest dostawcą, a kto nabywcą usługi, o jaki rodzaj usługi chodzi oraz jaka kwota została zapłacona. Takim dowodem będzie np. potwierdzenie przelewu bankowego.