W zeszłym roku na wspólne rozliczenie (PIT za 2011 r.) zdecydowało się 4,9 mln małżeństw, czyli 9,8 mln podatników – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską (nr 13499/13). Oznacza to, że z preferencji skorzystało 40 proc. wszystkich podatników opodatkowujących dochody przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej.

Małżeństwa zyskują średnio 608 zł na wspólnym rozliczeniu

Dzięki wspólnemu rozliczeniu małżonkom udało się obniżyć podatek w sumie o prawie 3 mld zł. Średnia obniżka podatku przypadająca na jednego podatnika z tego tytułu wyniosła 304 zł (608 zł na małżeństwo).

Resort wyjaśnia, że na wspólnym rozliczeniu skorzystały przede wszystkim małżeństwa, w których mąż i żona mieli bardzo zróżnicowane dochody albo jedno z nich w ogóle ich nie osiągało. Wspólne rozliczenie polega bowiem na określeniu podatku w podwójnej wysokości PIT obliczonego od połowy ich łącznych dochodów. Pozwala to złagodzić skalę podatkową.

Wielu podatników skorzystało też z preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Z danych resortu wynika, że w 2012 roku (w rozliczeniu za 2011 r.) było ich 472 tys. Zmniejszenie podatku dochodowego z tego tytułu kształtowało się w sumie na poziomie 335 mln zł. Natomiast średnia obniżka podatku przypadająca na podatnika wyniosła 709 zł.

– Określenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, tj. w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów rodzica/opiekuna, wpłynęło więc zdecydowanie na obciążenie podatkiem dochodowym tej grupy podatników – podkreśla Ministerstwo Finansów.

Przypomnijmy też, że małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci (w określonych przypadkach) mogą skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania, jeśli zaznaczą to w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37, składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.