Na wydanie poświadczenia odbioru zeznania e-PIT przesłanego przez internet fiskus ma dobę. Średnio wydaje je już po dwóch godzinach.
Do końca terminu rozliczenia rocznego zostało niewiele czasu. Podatnicy mogą szybko wysłać zeznanie, składając je m.in. przez internet. Teoretycznie nawet 30 kwietnia tuż przed północą można w ten sposób wysłać zeznanie roczne. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to e-PIT trafi do urzędu skarbowego tuż przed północą i podatnik zmieści się w terminie. W praktyce jednak osoba będzie miała pewność, że wypełniła swój obowiązek podatkowy, gdy otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Jest to odpowiednik stempla pocztowego w zeznaniach składanych przez internet.

Przez internet można wysłać zeznania na drukach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39