Na wydanie poświadczenia odbioru zeznania e-PIT przesłanego przez internet fiskus ma dobę. Średnio wydaje je już po dwóch godzinach.
Do końca terminu rozliczenia rocznego zostało niewiele czasu. Podatnicy mogą szybko wysłać zeznanie, składając je m.in. przez internet. Teoretycznie nawet 30 kwietnia tuż przed północą można w ten sposób wysłać zeznanie roczne. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to e-PIT trafi do urzędu skarbowego tuż przed północą i podatnik zmieści się w terminie. W praktyce jednak osoba będzie miała pewność, że wypełniła swój obowiązek podatkowy, gdy otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Jest to odpowiednik stempla pocztowego w zeznaniach składanych przez internet.

Przez internet można wysłać zeznania na drukach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39

Zgodnie z przepisami system na wydanie poświadczenia odbioru ma 24 godziny. Jak informuje jednak Ministerstwo Finansów, w praktyce UPO jest wydawane przez system e-Deklaracji średnio po ok. 2 godzinach, a maksymalnie po 6 lub 10 godzinach. Podatnik, który chce mieć 100-proc. pewność, że e-zeznanie trafiło do fiskusa, powinien więc złożyć je odpowiednio wcześniej, aby uniknąć nerwów i ryzyka przekroczenia terminu na rozliczenie, przed czym ostrzega również resort finansów. Może się bowiem okazać, że był przekonany że wysłał e-formularz do urzędu, ale w wyniku jego błędu nie trafił on do fiskusa. Błędem może być np. wpisanie nieprawidłowej kwoty przychodu z zeznania za 2010 r. w danych autoryzujących. Przypomnijmy, że dane autoryzujące służą do podpisania e-PIT. Chodzi o: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za 2010 r.

Podatnik ma do wyboru: formularz interaktywny, aplikację e-Deklaracje Desktop, którą udostępnia Ministerstwo Finansów, lub oprogramowanie udostępniane przez zewnętrznych dostawców.

A zatem jeśli podatnik po 24 godzinach nie otrzyma urzędowego poświadczenia odbioru, może być pewny, że zeznanie nie trafiło do urzędu. Jeśli wysłał e-PIT tuż przed północą 30 kwietnia i nie dostał następnego dnia UPO, to znaczy, że nie złożył zeznania w terminie. Grożą mu więc sankcje karne skarbowe.

8 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011