Podatnik, który nie składa zeznań podatkowych, nie ujawnia wszystkich dochodów bądź nie wpłaca należnych podatków, musi liczyć się z zapłatą grzywny. Fiskus oceni skalę błędu i wymierzy karę.

Czy obowiązki podatkowe to tylko zapłata należnego PIT

W 2011 r. student podjął swoją pierwszą pracę. Jego zarobki nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku – 3091 zł. Uważa, że nie musi wpłacać podatku od takiej kwoty. Czy wypełnianie obowiązków podatkowych sprowadza się tylko do zapłaty należnych podatków?

Czy za samo niezłożenie zeznania są kary pieniężne

Podatnik nie złożył zeznania rocznego PIT za 2010 rok, bo podatek należny wyniósł 0 zł (dochód roczny wyniósł wtedy tylko 500 zł). Podobnie sytuacja wygląda za 2011 r. Podatnik zamierza nie składać PIT za 2011 r. Czy za niezłożenie zeznania może dostać karę?

Czy pracodawca może dostać karę skarbową

Pracodawca podatnika pobiera za małe zaliczki na PIT od wypłacanych wynagrodzeń. Czy płatnik może zostać za to ukarany?

Czy za brak wpłaty można zostać ukaranym grzywną

W ubiegłym roku podatniczka nie złożyła zeznania za 2010 r. (ostatnim dniem był 2 maja 2011 r.). Nie wpłaciła też należnego podatku, bo nie miała pieniędzy. Czy za takie postępowanie urząd może nałożyć na podatniczkę sankcje?

Czy fiskus ocenia działania uporczywe podatnika

Żona podatnika nie wpłaciła PIT wynikającego z zeznania PIT-28 za 2011 r. Zdarzyło jej się to po raz pierwszy. Czy jednokrotne niewpłacenie podatku może być traktowane jako działanie uporczywe, zagrożone sankcjami karnymi skarbowymi?

Czy narażenie na uszczuplenie to brak podatku

Podatnik złożył już PIT-37 za 2011 r. Jednak zapomniał wypełnić kilka rubryk, m.in. tej dotyczącej należnego podatku. Czy takie działanie może być uznane przez urząd skarbowy za narażenie na uszczuplenie?

Czy korekta ochroni przed wysoką karą

Podatnik pomylił się w deklaracji PIT-28 na niekorzyść fiskusa. Złożył już korektę i wpłacił brakujący podatek. Czy ochroni go to przed karą wynikającą z kodeksu karnego skarbowego?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy i za jakie błędy w PIT podatnik może dostać grzywnę
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.