Podatnicy, którzy w 2011 roku uzyskiwali przychody m.in. z pracy, emerytur bądź rent, stypendiów oraz praw autorskich, muszą do 30 kwietnia 2012 r. złożyć roczne zeznanie na formularzu PIT-37.
Osoby, które składają w urzędzie skarbowym PIT-37, muszą pamiętać, aby pobrać aktualny druk. Do rozliczenia za 2011 r. obowiązuje formularz oznaczony indeksem 17. Ważne jest również to, że niektóre pozycje tego formularza muszą być bezwzględnie wypełnione. Dotyczy to: identyfikatora podatkowego, roku, za który zeznanie jest składane, sposobu opodatkowania, celu złożenia formularza, informacji o załącznikach oraz podpisu (podpisów) na zeznaniu.
Prawidłowe wypełnienie tych części deklaracji pozwoli uniknąć dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym w celu uzupełnienia lub skorygowania wcześniej złożonego zeznania.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na co należy zwrócić uwagę, wypełniając zeznanie PIT-37
W pełnej wersji artykułu:
- Jak wypełnić deklarację
- Jak prawidłowo ująć zyski i straty
- Jak ująć:
Odliczenia od dochodu
Kwoty do obliczenia
Wyliczenie podatku
Wsparcie potrzebujących
- Jak wypełnić zakończenie deklaracji
- Przykład prawidłowo wypełnionych formularzy