Został dokładnie miesiąc na rozliczenie PIT za 2011 r. A na razie tylko 50 proc. podatników, którzy muszą rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za ubiegły rok, złożyło zeznanie w urzędzie skarbowym. Takie dane otrzymaliśmy ze wszystkich 16 izb skarbowych. W ubiegłym roku w tym samym czasie było tak samo.
Podatnicy najwięcej kłopotów mają z wpisaniem numeru KRS organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. PIT, zapominają o podpisaniu PIT, a także nie wiedzą, czy w deklaracji podawać NIP, czy PESEL.
Rozliczenie PIT 2011 / DGP
Mimo ciągłych zachęt ze strony administracji skarbowej do wcześniejszego rozliczania PIT większych efektów nie widać. Nadal połowa podatników zostawia rozliczenie z fiskusem na ostatnią chwilę.

Złożone zeznania

Liczba złożonych zeznań jest różna w poszczególnych województwach, choć w większości przypadków oscyluje wokół 50 – 60 proc. Przykładowo w woj. kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim złożonych zostało po 40 proc. spodziewanych zeznań, w woj. małopolskim – 58 proc., w warmińsko-mazurskim – 56 proc., w świętokrzyskim – 52 proc., w podkarpackim i pomorskim po 55 proc., w wielkopolskim i opolskim po 60 proc., w śląskim ponad połowa podatników złożyła już swój PIT.
Dość słabo wypada statystyka w woj. mazowieckim. Ewa Szkodzińska z Izby Skarbowej w Warszawie podała nam, że liczba złożonych zeznań to na razie 1 054 482. Dla porównania liczba zeznań PIT za 2010 r. wprowadzonych do systemu Poltax w 2011 r. w urzędach skarbowych woj. mazowieckiego wyniosła 3 126 293. Liczba zeznań za 2011 r. nie powinna być mniejsza od liczby PIT za 2010 r.
– Zdecydowanie większa frekwencja jest w małych miejscowościach – złożonych jest już nawet ponad 60 proc. Nieco słabiej jest w samej Łodzi – ok. 45 proc. zeznań – podkreśla Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.
Najczęściej składanymi formularzami w całej Polsce są: PIT-37 i PIT-36.
– Większość, bo ponad 81 proc. ogółu zeznań to deklaracje PIT-37, prawie 13 proc. to PIT-36, 3,5 proc. to PIT-38, 2,5 proc. to PIT-36L. Liczba PIT-39 jest minimalna – potwierdza Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie.

Droga elektroniczna

Zeznania PIT można wysłać na kilka sposobów. Małgorzata Erdenberger z Izby Skarbowej w Kielcach przypomina, że podatnicy mogą złożyć deklaracje roczne metodą tradycyjną, tj. wysłać je za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, bądź mogą skorzystać z nowoczesnej formy wysyłania zeznania za pośrednictwem internetu.
– Podatnicy chętnie korzystają z pośrednictwa Poczty Polskiej, jak również osobiście składają deklaracje w swoim urzędzie skarbowym – stwierdza Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu.

Złożenie zeznania, które nie zostanie zaakceptowane przez system (brak UPO), nie będzie skuteczne.

Statystyki wskazują na coraz powszechniejsze korzystanie z możliwości współpracy z urzędem skarbowym z wykorzystaniem internetu. Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy zapewnia, że również zeznanie podatkowe za 2011 r. można wysłać bez wychodzenia z domu, drogą elektroniczną, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i to bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Praktycznie wszystkie urzędy skarbowe zanotowały już ponaddwukrotny wzrost liczby PIT wysłanych przez internet w porównaniu z rozliczeniem za 2010 r.
– Do 27 marca 2012 r. zeznania w formie elektronicznej złożyło ponad 65 tys. podatników. Jest to więcej o 242 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – potwierdza Elżbieta Rabczak z Izby Skarbowej w Rzeszowie.
Według Agnieszki Dogiel z Izby Skarbowej w Katowicach wzrosty mogą być spowodowane coraz większym dostępem społeczeństwa do nowych technologii, w tym internetu oraz możliwością zaoszczędzenia czasu i pieniędzy.
– Można szacować, że docelowa liczba e-PIT będzie prawie dwa razy większa niż w roku ubiegłym. Lawinowy wzrost liczby zeznań podatkowych wysłanych przez internet wynika przede wszystkim z tego, że jest to najprostszy, najszybszy i zupełnie darmowy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym – uważa Konrad Zawada.Popularne odliczenia

W 2012 r. nie zmienił się katalog najpopularniejszych ulg podatkowych. Podatnicy nadal najczęściej korzystają z ulgi z tytułu wychowania dzieci, ulgi internetowej i ulgi rehabilitacyjnej.
Bartosz Chojnacki z Izby Skarbowej we Wrocławiu podaje, że z ulgi prorodzinnej skorzystały do tej pory 135 473 osoby, a z ulgi internetowej – 115 188 osób.
– Bardzo rzadko podatnicy odliczają od dochodu darowizny – zauważa Konrad Zawada.

Popełniane błędy

Mimo kilkunastoletniej praktyki w wypełnianiu zeznań rocznych nadal podatnicy popełniają w nich błędy. Zazwyczaj są to te same pomyłki, co w latach poprzednich. Monika Grzyb z Izby Skarbowej w Olsztynie do najczęstszych błędów zalicza: przekazywanie 1 proc. PIT, mimo że podatek wynosi 0 zł, błędny numer KRS organizacji, która ma dostać 1 proc. PIT, czy błędnie wykazywane zaliczki. Natomiast Barbara Szalińska z Izby Skarbowej w Gdańsku do tej listy dorzuca: brak podpisu pod zeznaniem, stosowanie nieaktualnych, z lat ubiegłych druków, błędne wyliczenia oraz brak załączników do zeznania.
– Sporej części tych błędów można uniknąć, składając zeznanie drogą elektroniczną – zwraca uwagę Anna Raca z Izby Skarbowej w Szczecinie.
W tym celu trzeba skorzystać z aktywnych formularzy z platformy www.e-deklaracje.gov.pl (po zainstalowaniu na komputerze wtyczki plug-in) lub za pomocą aplikacji desktopowej również dostępnej na tej stronie. Poświadczeniem skutecznie złożonego zeznania może być tylko UPO (urzędowe poświadczenie odbioru) wystawione przez Ministerstwo Finansów na podstawie numeru referencyjnego złożonego dokumentu.
– Oczywiście nie należy zwlekać do ostatniej chwili – przed północą 30 kwietnia z wysłaniem e-PIT, bo serwery mogą być przeciążone i uzyskanie potwierdzenia o prawidłowym złożeniu zeznania może być utrudnione – ostrzega Anna Raca.
Internet jest coraz popularniejszy
Wiesława Dróżdż, Ministerstwo Finansów
Został miesiąc na rozliczenie PIT za 2011 r., dlatego warto zastanowić się nad sposobem złożenia zeznania. Nie ma już potrzeby podróży do urzędu, więc najprościej będzie zdecydować się na rozliczenie przez internet. Coraz więcej osób docenia tę możliwość. Podatnicy złożyli w tym roku już prawie 1 mln 20 tys. zeznań rocznych PIT-36, 36L, 37, 38, 39, 28, 16A i 19A drogą elektroniczną. To ponad dwa i pół raza więcej niż w 2011 r. Jak dotychczas najwięcej deklaracji PIT wysłanych przez internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego wpłynęło w woj. śląskim, mazowieckim i małopolskim (odpowiednio 123 tys., 109 tys. i 89 tys. zeznań, czyli 13,4, 11,8 i 9,6 proc. ogółu przesłanych). Wśród miast przewodzą Warszawa (56 tys. PIT, 4,3 proc. ogółu), Kraków (34 tys., 2,6 proc.) oraz Łódź (21 tys., 1,6 proc.). Taka liczba zeznań to efekt prowadzonej od kilku lat przez resort finansów kampanii promującej rozliczanie się online z urzędem skarbowym.