Każdy, kto pobiera emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, już parę tygodni temu powinien dostać tradycyjną pocztą druk PIT z informacją o dochodach uzyskanych w 2019 r. ZUS zapewnia, że wysłał je wszystkim świadczeniobiorcom - ostatnie listy nadał 13 lutego 2020 r.

PIT emeryta. Czy trzeba rozliczać się z PIT-40A/PIT-11A