1 procent podatku można przeznaczyć np. na leczenie chorych dzieci, pomoc zwierzętom, szereg innych celów charytatywnych, edukację, sport, kulturę. Podatnik ma dwie możliwości. Pierwsza to wskazanie organizacji pożytku publicznego (OPP), która otrzyma pieniądze i sama zdecyduje, na jaki cel statutowy je przeznaczyć. Druga opcja to wybór OPP ze wskazaniem, jaki ma być tzw. cel szczegółowy 1% – może to być np. leczenie konkretnego podopiecznego określonej fundacji.

Przekazanie 1 procenta podatku nie jest obowiązkowe, ale nic nie kosztuje i podatnik nic na tym nie traci – podatek i tak musi zapłacić. Każdy sam decyduje, czy obdarowana organizacja pozna jego dane, czy też wsparcie zostanie przekazane anonimowo. Jeśli ktoś nie wybierze żadnej OPP, o przeznaczeniu jego 1% zdecyduje państwo.