Do kiedy trzeba rozliczyć PIT za 2019 r.? Zaproponowany przez rząd pakiet antykryzysowy w związku z koronawirusem zakłada przesunięcie terminu na koniec maja lub koniec czerwca 2020 r. AKTUALIZACJA 26 MARCA: RZĄD ZDECYDOWAŁ - TERMIN ZŁOŻENIA PIT DO KOŃCA MAJA 2020.

Co roku PIT należy rozliczyć do 30 kwietnia, wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wiele wskazuje na to, że w 2020 r. termin zostanie przesunięty z powodu koronawirusa. Rząd zapowiedział to, ogłaszając pakiet działań gospodarczych i społecznych w związku z pandemią, pod hasłem „tarcza antykryzysowa”.

AKTUALIZACJA 26 MARCA: RZĄD ZDECYDOWAŁ - TERMIN ZŁOŻENIA PIT DO KOŃCA MAJA 2020. Ministerstwo Finansów zapowiedziało "Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r."

Nowy termin na złożenie PIT-ów za 2019 r. nie jest jeszcze pewny. W komunikatach rządu czytamy, ze będzie to koniec maja 2020 r. Co innego znajdujemy jednak w roboczym dokumencie „Tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2”, opublikowanym przez niektóre media. Znalazł się w nim zapis: „Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca” oraz zapowiedź „przysunięcia w specustawie szeregu terminów wykonania obowiązków administracyjnych dla obywateli np. przedłużenie składania deklaracji podatkowych PIT do końca kwietnia”. Zdanie o zmianie terminu na kwietniowy wydaje się oczywistą pomyłką, taki termin już bowiem obowiązuje.

O to, który termin jest właściwy, zapytaliśmy Centrum Informacyjne Rządu oraz Ministerstwo Finansów. Czekamy na odpowiedź. „Tarcza antykryzysowa” może się jeszcze zmienić, niezależnie od ustaleń ministrów, zmiany terminu na składanie PIT-ów wymagałoby zatwierdzenia przez parlament i podpisu prezydenta. Konieczny jest przepis zmieniający art. 45 ust. 1 zd. 1 ustawy o PIT: Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Składanie PIT za 2019 r. jest obecnie utrudnione, co najmniej do 27 marca urzędy skarbowe zawiesiły bowiem obsługę interesantów. Nie ma natomiast problemów, by rozliczyć się przez internet.

Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej najprostszą metodą na rozliczenie się on-line jest usługa Twój e-PIT, polecana przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową.

By z niej skorzystać, należy wejść na stronę podatki.gov.pl, zalogować się przez podanie swoich danych podatkowych lub przez profil zaufany i zapoznać się z wypełnionym już przez organy skarbowe formularzem. Taki PIT można natychmiast zaakceptować i wysłać, odrzucić lub uzupełnić - np. by rozliczyć się razem z małżonkiem, skorzystać z jakiejś ulgi lub wskazać cel przekazania 1% podatku.

Część ulg jest uwzględniana w usłudze Twój e-PIT automatycznie, dotyczy to m.in. ulgi dla młodych oraz ulgi na dzieci. Warto jednak upewnić się, że wszystkie dane zostały wpisane prawidłowo – pisaliśmy już o przypadkach, w których fiskus błędnie wyliczał ulgę na dzieci.

Twój e-PIT umożliwia złożenie formularzy PIT-37, PIT-38, PIT-36 i PIT-28, a także druku PIT-OP dla emerytów i rencistów, których rozlicza ZUS, a którzy chcieliby wskazać, na co przeznaczą 1% swojego podatku.

Usługa Twój e-PIT nie pozwala jednak na rozliczenie się podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Mogą oni składać PIT przez internet w inny sposób, np. przy pomocy aplikacji e-Deklaracje Desktop, dostępnej do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów. Kilka tygodni temu przedsiębiorcy skarżyli się, że nie ma w niej aktualnych formularzy PIT-36 i PIT36L, ale problem techniczny został już naprawiony.