Gminy nieodpłatnie będą mogły nabyć na własność ziemię wspólnoty gruntowej, jeśli ustalenie uprawnionych do niej będzie niemożliwe. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów.
Obecnie w Polsce jest 5,1 tys. wspólnot gruntowych, ale prawie 3,5 tys. z nich nie ma uregulowanego stanu prawnego. Oznacza to, że nie ustalono w drodze decyzji administracyjnej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, wykazu uprawnionych do niej, obszarów rolnych przez nich posiadanych i wielkości udziałów.
„Taka sytuacja stwarza poważne niedogodności dla samorządu gminnego z powodu trudności z opodatkowaniem tych gruntów. Nie jest również korzystna dla rolników, zwłaszcza przy ubieganiu się o płatności bezpośrednie do posiadanych gruntów” – uzasadnia konieczność zmian Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dlatego zaproponowało sposoby ustalania uprawnionych do tychże nieruchomości. Nastąpi to na podstawie obecnych zasad, tj. według stanu z 1963 r. (uprawnionymi są m.in. osoby fizyczne lub prawne, które korzystały z ziemi w ciągu roku przed 5 lipca 1963 r., czyli wejściem w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – Dz.U. z 1963 r. nr 28, poz. 169 ze zm). W tym celu niezbędne będzie złożenie wniosku przez zainteresowanych do 30 czerwca 2016 r.
Jeżeli nie będzie takich uprawnionych, z wnioskami będzie mogła wystąpić kolejna grupa. Będą to m.in. osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystają ze wspólnoty.
W sytuacji, gdy ustalenie uprawnionych na podstawie żadnej z zaproponowanych powyżej zasad nie będzie możliwe, prawo nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości wspólnoty gruntowej będzie miała gmina. Jeśli nie skorzysta z tej możliwości, ziemię nabędzie Skarb Państwa. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji skierowany do Sejmu