Przyczyną jego złożenia było zawarcie przez państwa D. nowej umowy kredytowej, która miała refinansować wcześniejszy kredyt hipoteczny (skądinąd denominowany we frankach). Obydwa banki złożyły w sądzie stosowne oświadczenia o zmianie wierzyciela wskutek cesji. Jednak nie dołączono do tych dokumentów zgody właścicieli nieruchomości na dokonanie takiego przelewu. Dziś, zgodnie z art. 95 ust. 5 prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), nie jest ona potrzebna, jednak przed nowelizacją ze stycznia 2019 r. takie oświadczenie było wymagane.
W tym przypadku hipoteka zabezpieczająca wierzytelność bankową została wpisana do księgi wieczystej jeszcze w 2004 r., a więc wiele lat przed zmianą przepisów.