Ceny transakcyjne nieruchomości na rynkach pierwotnym i wtórnym ustabilizowały się w III kw. 2013 r., zaś na największym z nich - warszawskim - odnotowano nieznaczny ich wzrost, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP ) "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce - III kwartał 2013".

NBP podał, że III kw. w przypadku Warszawy drugi kwartał z rzędu widoczne były niewielkie wzrosty cen transakcyjnych na rynku wtórnym, co jest wynikiem niewielkiego wzrostu popytu na tym rynku.

"Wzrosty średnich cen transakcyjnych w Warszawie są częściowo wyjaśnione poprawą jakości sprzedawanych mieszkań. Po uwzględnieniu zmian jakości sprzedawanych mieszkań nadal obserwowany jest niewielki wzrost ceny średniej" - czytamy w rsporcie.

NBP podał także, że w sześciu największych miastach, już piąty kwartał z rzędu, spadła liczba mieszkań oczekujących na sprzedaż. Było to konsekwencją rosnącej sprzedaży mieszkań, jak i wzrostu popytu na lepsze mieszkania. Dodatkowo obniżka stóp procentowych przełożyła się na wzrost popytu kredytowego i gotówkowego na największych rynkach.

Reklama

"Rosnący popyt i malejąca nadwyżka mieszkań na rynku pierwotnym spowodowały z kolei zahamowanie spadkowej tendencji cen mieszkań na rynku zarówno pierwotnym, jak i wtórnym. Ceny na obu rynkach ustabilizowały się, a na warszawskim zauważalny jest ich wzrost. We wszystkich analizowanych miastach aktualnie średnie ceny transakcyjne na rynku pierwotnym są wyższe niż na rynku wtórnym" - czytamy dalej.

Zahamowanie tendencji spadkowej cen, wzrost popytu i spadek nadwyżki kontraktów na budowę mieszkań to czynniki wpływające na poprawę kondycji sektora deweloperskiego.

Reklama

Łączna liczba noworozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych w dwóch pierwszych kwartałach 2013 r. zmniejszała się, natomiast w III kwartale (w porównaniu do III kw. 2012 r.) odnotowano wzrost. Zjawisko to znajduje potwierdzenie w sprawozdawczości finansowej firm deweloperskich.

"Gdyby ta krótkookresowa tendencja wzrostowa okazała się trwała, to za dwa lata na rynku pojawiłoby się więcej kontraktów na budowę mieszkań, a wzrost cen byłby umiarkowany" - czytamy także.

Zestawienie struktury mieszkań będących przedmiotem transakcji z ich ofertą na rynku wtórnym w 8 największych miastach w Polsce pokazuje zjawisko znane już z rynku pierwotnego, a polegające na nadwyżce mieszkań większych (powyżej 50 m2) przy niedoborze mniejszych (poniżej 50 m2).

Na rynku nieruchomości komercyjnych (powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych) w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. zanotowano transakcje inwestycyjne rzędu 1,9 mld euro, co - zgodnie z danymi Comparables.pl - stanowiło wzrost o 19% r/r. Podobnie jak w latach poprzednich po około 45% wartości transakcji przypadło na nieruchomości biurowe oraz handlowe, pozostałe około 10% na nieruchomości magazynowe.

Wśród inwestorów dominują wciąż inwestorzy międzynarodowi a znaczna część transakcji odbywa się na rynku wtórnym. Stopy kapitalizacji na rynku biurowym kształtowały się w granicach 6-7% oraz wokół 7% na rynku handlowym.

Na koniec III kw. 2013 r. w Polsce istniało 6,24 mln m2 powierzchni biurowej. Najwięcej takiej powierzchni oferuje Warszawa (4,07 mln m2) Stopa pustostanów wynosiła w tym segmencie 10,9%, wobec 8,1% rok wcześniej.