W tę sobotę wchodzi w życie większość zapisów ustawy powołującej do życia nowy program wspierania mieszkalnictwa – Mieszkanie dla Młodych. I choć o rządowe wsparcie w nabyciu pierwszego lokalu można się starać dopiero od 1 stycznia 2014 r., to już teraz – od 23 listopada – pojawiają się nowe rozwiązania dotyczące najmu mieszkań

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304) wprowadziła bowiem zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.), rozciągając uprawnienie do korzystania z instytucji najmu okazjonalnego również na przedsiębiorców. Dziś ten szczególny rodzaj najmu umożliwiający łatwiejsze pozbycie się niechcianych lokatorów zarezerwowany jest wyłącznie dla osób fizycznych.

– Do umowy najmu okazjonalnego najemca załącza oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji co do opróżnienia i wydania wynajmowanego lokalu. Wskazuje w niej także inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania obowiązku opróżnienia lokalu, oraz oświadczenie właściciela tego lokalu, że się na to zgadza – wyjaśnia dr Jan Wszołek, adwokat z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.