Organy kontrolne państwa niewłaściwie rozumieją swoją rolę i skupiają się na pozyskiwaniu środków do budżetu państwa, zamiast na wiarygodnym weryfikowaniu przestrzegania przepisów przez biznes.
Porozumienie na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym przez organy RP, które stawia taką tezę, postanowiło rozpocząć publiczną debatę, jak temu negatywnemu zjawisku przeciwdziałać.
Stąd pomysł na kongres na rzecz redukcji szkodliwego wpływu organów kontrolnych na przedsiębiorczość w Polsce. Odbędzie się on już jutro w warszawskim hotelu Polonia Palace.
– Powodem zwołania kongresu są narastające animozje i coraz wyraźniej rysujący się konflikt pomiędzy przedsiębiorcami a organami kontrolnymi, w szczególności urzędami skarbowymi i ZUS – tłumaczy Wiesław Wójcik, przewodniczący porozumienia oraz wiceprezes Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.
Zdaniem organizatorów decyzje urzędników coraz śmielej opierane są na dowolnej interpretacji gromadzonego materiału dowodowego i wybiórczym przywoływaniu faktów w formułowaniu niekorzystnych dla kontrolowanego, uznaniowych decyzji.
– W konfrontacji z potężną państwową machiną fiskalną mali przedsiębiorcy mają nikłe szanse na obronę swoich racji – alarmują organizatorzy.
Przekonują, że najwyższy czas opracować pomysły na dobrą zmianę. Wśród panelistów kongresu znajdą się między innymi czołowi polscy politycy, przedstawiciele biznesu, prawnicy, a także byli śledczy.
DGP sprawuje patronat nad wydarzeniem.