W tej perspektywie finansowej zamierzamy zmienić przekonanie o nie najlepszej jakości polskich wniosków - mówi w wywiadzie dla DGP Katarzyna Walczyk-Matuszyk, wicedyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Ponad 1,8 tys. polskich wnioskodawców uczestniczyło w przygotowaniu 1,4 tys. wniosków projektowych w ramach konkursów Horyzont 2020. Jednak w wyniku przeprowadzonej oceny tylko 200 wniosków z udziałem ponad 280 polskich wnioskodawców zostało wstępnie zaakceptowanych do dofinansowania. Tymczasem w Holandii, do której zawsze się porównujemy z racji zbliżonej liczby naukowców, aż 6 tys. podmiotów uczestniczyło w przygotowaniu wniosków, co przełożyło się na prawie czterokrotnie większą liczbę wniosków, które mają szansę uzyskać dofinansowanie. Czy to nie jest dla nas powód do zmartwień?

Znajdujemy się mniej więcej w środku stawki. Kraje, które w rankingach nas wyprzedzają, w badania i rozwój inwestują kilkakrotnie więcej niż Polska, np. Holandia 4-krotnie więcej. Warto zauważyć, że jesteśmy najlepsi spośród nowych państw członkowskich UE. Udało się wyprzedzić także Irlandię. Tak więc jeśli chodzi o wskaźnik uczestnictw polskich zespołów, nie wypadamy jeszcze tak źle.