Rozmowa z Niną Perret , ekspertem w dziale doradztwa podatkowego w zespole ulg i dotacji KPMG w Polsce.
Nina Perret ekspert w dziale doradztwa podatkowego w zespole ulg i dotacji KPMG w Polsce / Dziennik Gazeta Prawna
Reklama
Skąd pobrać formularze wniosków, których wypełnienie jest konieczne przy staraniach o wsparcie z programu Horyzont 2020?

Reklama
Wnioski o dofinansowanie są dostępne na stronie Komisji Europejskiej na Participant Portal (czyli portalu uczestnika). Przed wypełnieniem aplikacji należy założyć konto. Login jest przyporządkowany do przedsiębiorcy, a nie do konkretnego programu lub konkursu. To zaś oznacza, że nie trzeba ponawiać rejestracji w przypadku decyzji o złożeniu wniosku do innego programu w ramach Horyzontu 2020.
Z jakich części składa się wniosek?
Przede wszystkim należy wypełnić wniosek o dofinansowanie, to w nim są zawarte informacje dotyczące celu projektu i pomysłu przedsiębiorcy na innowacyjne rozwiązanie. Ponadto formularz musi zawierać dane dotyczące rynku docelowego, na który ma trafić produkt, a także przewidywanej konkurencji. Dodatkowo starający się o wsparcie przedsiębiorca powinien przedstawić kosztorys planowanego przedsięwzięcia.
Na co szczególnie powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy przy wypełnianiu wniosku?
Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy w odpowiednie rubryki aplikacji wpisano prawidłowe informacje. To podstawowy wymóg. Ponadto dane na temat wielkości rynku zbytu, potencjalnych klientach czy konkurencji należy przedstawić w sposób rzeczowy i uzasadniony. Trzeba również zwrócić uwagę na zachowanie spójności informacji: przedstawianie zbyt wielu wątków i brak spójności między poszczególnymi częściami wniosku to jedne z najczęściej popełnianych w praktyce błędów.
W jakich miejscach aplikacji mogą czyhać pułapki?
Najczęstsze błędy występujące we wnioskach o dofinansowanie z programu ramowego Horyzont 2020 związane są z brakiem znajomości rynku, na którym ma być sprzedawany dany produkt. Trzeba pamiętać, że ocena projektu składanego do Komisji Europejskiej jest dokonywana z uwzględnieniem rynku międzynarodowego. Innowacyjność rozwiązania proponowanego przez wnioskodawcę- przedsiębiorcę nie może więc dotyczyć wyłącznie rynku polskiego.
Bardzo często wnioski zawierają błędy rachunkowe. Kolejnym problemem jest to, że wydatki związane z realizacją danego projektu są niedoszacowane albo przeszacowane.
Jednym z podstawowych błędów jest również to, iż w różnych częściach formularza przedstawiane są rozbieżne dane dla tych samych zagadnień. Tymczasem niezwykle ważne jest to, aby opisywany we wniosku pomysł lub koncepcja wdrożenia były przedstawione jasno, konkretnie i spójnie. Ekspert oceniający wniosek nie może mieć wątpliwości co do tego, na co przyznawane jest dofinansowanie.
Czy przedsiębiorca jest w stanie sam wypełnić wniosek?
Z uwagi na to, iż wnioski oceniane są przez ekspertów międzynarodowych, aplikacje wypełniane są w języku angielskim. Ważne jest, żeby przedstawić zrozumiale w tym języku sedno pomysłu, odpowiednio przyporządkować kategorie wydatków i opisać innowacyjność, a także cechy odróżniające dany produkt (będący rezultatem projektu) od tych wyrobów, które są już dostępne na rynku. W praktyce bywają z tym trudności.
O czym pamiętać po uzyskaniu wsparcia?
Główny obowiązek, jaki jest nałożony na beneficjenta, to realizacja projektu zgodnie z założonym harmonogramem i zaakceptowanymi kosztami. Należy pamiętać, że każdy projekt podlega kontroli. Jego wykonanie powinno być zgodne z umową o dofinansowanie i przedstawionymi dokumentami. Na to właśnie będzie zwrócona szczególna uwaga podczas późniejszych ewentualnych kontroli.