Właściciel niedużej firmy zamierza reklamować i sprzedawać opracowane przez siebie innowacyjne urządzenie techniczne m.in. za pośrednictwem swojej strony internetowej. Czy przepisy zezwalają mu na prawne zastrzeżenie nazwy domeny internetowej?

Przemysław Walasek adwokat, partner w kancelarii TaylorWessing e|n|w|c

Domena internetowa to adres strony WWW – przykładowo – przedsiębiorcy, a także jego poczty elektronicznej. Każda strona WWW musi mieć swoją domenę, żeby funkcjonować w internecie. Jeżeli przedsiębiorca zamierza reklamować i sprzedawać swoje urządzenie za pośrednictwem internetu, to powinien zadbać o rejestrację nazwy urządzenia jako domeny internetowej.
W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza skoncentrować się tylko na rynku polskim, to rozsądnym rozwiązaniem będzie zarejestrowanie polskiej nazwy domeny (z końcówką .pl). Rejestracją oraz utrzymywaniem takiej domeny zajmuje się Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Proces rejestracji jest dość prosty. Niemniej jednak należy pamiętać, że sama rejestracja danego oznaczenia w charakterze domeny internetowej nie tworzy (w przeciwieństwie do znaku towarowego) żadnego prawa wyłącznego, lecz zapewnia jedynie – i aż – faktyczną wyłączność na posługiwanie się daną domeną. Dodajmy, że rejestracja domeny nabiera szczególnego znaczenia w przypadku wykorzystywania przez przedsiębiorców, w charakterze komercyjnych oznaczeń, słów z języka powszechnego, które nie zawsze będzie można zarejestrować jako słowne znaki towarowe. Wówczas zarejestrowana domena może mieć dla przedsiębiorcy kluczowe znaczenie w zakresie zapewnienia wyłączności wykorzystania takiego oznaczenia jako elementu adresu internetowego.
Oczywiście w celu objęcia wybranej nazwy ochroną prawną przedsiębiorca powinien przede wszystkim podjąć działania, by zarejestrować nazwę takiego innowacyjnego urządzenia w Urzędzie Patentowym jako znaku towarowego. Wybierając tę nazwę, warto najpierw sprawdzić publicznie dostępne bazy Urzędu Patentowego, aby się upewnić, czy nie została już ona wcześniej zarejestrowana jako krajowy znak towarowy.