Wręczyliśmy wyróżnienia najlepszym przedsiębiorcom województw lubelskiego i podkarpackiego
Reklama
Województwo lubelskie jest regionem rolniczo-przemysłowym z przewagą rolnictwa. Niewielki w skali przemysł wydobywczy jest skoncentrowany w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. To tu znajduje się najbardziej znana kopalnia poza Górnym Śląskiem – Bogdanka. Bardzo ważnym ośrodkiem przemysłu chemicznego (nie tylko na polską skalę) są Puławy z „Azotami”.
Główną gałęzią przemysłu gospodarki tradycyjnie jest w tym województwie szeroko rozumiany sektor produkcji artykułów spożywczych: od produkcji rolnej po przetwórstwo. Ze względu na bardzo dogodne warunki klimatyczne i urodzaj gleby region zalicza się do najważniejszych ośrodków produkcji rolnej Polski (rolnictwo daje nadal zatrudnienie około 20 proc. mieszkańców). Województwo należy do najsłabiej zaludnionych w Polsce, a gęstość zaludnienia ma tendencję spadkową.
Podkarpacie – historycznie także rolnicze – ma większe tradycje przemysłowe. Było też z powodów historycznych zawsze najsilniej związane z dzisiejszym województwem małopolskim (dawna Galicja), które dziś jest w Polsce uznawane za odpowiednik Doliny Krzemowej. To dziedzictwo Galicji ma też negatywne skutki: rolnictwo Podkarpacia pozostało bardzo rozdrobnione, co przeszkadza mu w osiągnięciu wyższej efektywności.
Głównymi ośrodkami przemysłu są Rzeszów, Mielce i Stalowa Wola. Prym w regionie wiedzie przemysł elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. Bardzo istotnym dla regionu zakładem jest przede wszystkim PZL Mielec – niegdyś firma państwowa i wiodący w całym dawnym bloku socjalistycznym producent śmigłowców, dziś spółka zależna Sikorsky Aircraft Corporation. Przemysł lotniczy ma olbrzymie znaczenie dla województwa, tworząc miejsca pracy. Tych w regionie brakuje. Znów trzeba się odwołać do historii – wyjazdy w poszukiwaniu pracy nie są tutaj niczym nowym. Główny kierunek emigracji (najczęściej czasowej) to dla mieszkańców Podkarpacia Stany Zjednoczone.
Mimo wszystko nie brakuje lokalnych przedsiębiorców. Według danych Bisnode Polska w regionie tym jest zarejestrowanych ponad 150 tys. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, od najmniejszych po duże firmy. Miejscowe firmy mają około 4-proc. udział w tworzeniu polskiego PKB.
Przedstawiciele małych i średnich firm obu województw odebrali wyróżnienia Skrzydeł Biznesu 16 października w Rzeszowie. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.