Przedsiębiorcy, którzy oczekują wsparcia z Unii Europejskiej, mogą teraz liczyć tylko na preferencyjne pożyczki i kredyty oraz poręczenia w ramach inicjatywy Jeremie.
Polski rząd negocjuje w Brukseli podział pieniędzy z nowego budżetu UE. W związku z tym pierwsze konkursy, poprzez które te pieniądze będą dzielone, rozpoczną się najwcześniej pod koniec tego roku. Jeśli chodzi o poprzednią perspektywę finansową, dzielone są już tylko środki z konkursów zamkniętych na początku roku.
Alior Bank podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (który dysponuje 3 mld euro z UE na gwarancje kredytowe) i dzięki temu rozpoczął finansowanie start-up’ów, czyli firm działających nie dłużej niż dwa lata. EFI gwarancjami obejmuje 75 proc. kwoty kredytu z odsetkami i nie pobiera za to zabezpieczenie opłat. Dzięki temu mikroprzedsiębiorca może otrzymać kredyt obrotowy do 50 tys. zł z terminem spłaty od 12 do 60 miesięcy. Musi przedstawić bankowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji i pełnomocnictwo do rachunku. Firma może się również ubiegać o kredyt inwestycyjny do 100 tys. zł na okres od 12 do 60 miesięcy. W tym wypadku musi ustanowić dodatkowe zabezpieczenie – zastaw na przedmiocie inwestycji. Jednak to wszystko; dzięki wsparciu EFI bank nie będzie wymagał np. hipoteki na nieruchomościach czy wkładu własnego.
W Polsce umowy z EFI mają jeszcze np. BPH i Pekao. W BPH poręczeniem objęta jest połowa kredytu. W ten sposób można sfinansować inwestycje do 1 mln zł lub zakup aut – do 800 tys. zł, z tym że do 75 tys. zł jako zabezpieczenie od przedsiębiorcy wystarczy przewłaszczenie pojazdu bez wpisu do dowodu rejestracyjnego wraz z cesją polisy. W przypadku samochodów droższych wpis do dowodu będzie konieczny.
W Pekao poręczenie EFI zabezpiecza 80 proc. finansowania. Klient może tu liczyć na kredyt inwestycyjny do 31 mln zł, jednak na pozostałą część nieobjętą poręczeniem musi mieć środki własne zdeponowane w banku.
Wsparcie zwrotne z funduszy UE dostępne jest również dla mikro, małych i średnich firm z inicjatywy Jeremie. W sześciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i mazowieckim pieniądze dzieli BGK. Dostępne są poprzez regionalne fundusze pożyczkowe w formie preferencyjnych pożyczek na cele obrotowe lub inwestycyjne.