Aż 460 barier dla rozwoju przedsiębiorczości wskazała w tym roku Konfederacja Lewiatan. Na czarnej liście znalazły się np. niejasne przepisy podatkowe, nieefektywne regulacje prawa zamówień publicznych czy zbyt długie postępowania sądowe.

Organizacja po raz 11 przedstawiła listę barier utrudniających życie polskim przedsiębiorcom. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan zaznaczyła, że od początku istnienia zestawienia pojawia się w nim problem niewłaściwie funkcjonującego prawa budowlanego i brak planów zagospodarowania przestrzennego. Od lat organizacja zwraca też uwagę na przewlekłość postępowań wymiaru sprawiedliwości - Jeremi Mordasewicz, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, wyjaśnił, że w efekcie prowadzi to do rezygnacji z dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców. - Sytuacja, w której dochodzi się swoich należności przez 3 lata doprowadza do tego, że przedsiębiorca nieuczciwy staje się bezkarny, a uczciwy czuje się bezsilny – podkreślał podczas konferencji ekspert.

Wśród pozytywnych zmian organizacja wskazała modyfikację prawa pracy. Tutaj korzystnie został oceniony wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy, wprowadzenie ruchowych godzin jej wykonywania w porozumieniu z pracownikami oraz rozszerzenie możliwości świadczenia usług zagranicznym przedsiębiorstwom w dni świąteczne.