Mecenas Marcin Rębowski Dziś pobranie odpisu z KRS w formie elektronicznej jest szybkie i nic nie kosztuje. Kiedyś za aktualny odpis trzeba było zapłacić 30 zł.

Unia Europejska podkreśla, że wspiera rozwój przedsiębiorczości. Czy na przestrzeni ostatnich 10 lat rzeczywiście można zauważyć zmiany ułatwiające założenie własnego biznesu?

Tak. Dawniej osoba chcąca założyć własną działalność gospodarczą musiała złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie miasta, skarbowym czy Głównym Urzędzie Statystycznym. To oczywiście pochłaniało czas i pieniądze. Z wykorzystaniem środków unijnych wdrożono system jednego okienka, który upraszcza zakładanie firmy. Dzisiaj możliwe jest zarejestrowanie jej przez internet – bez wychodzenia z domu. Powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, dzięki której w formie elektronicznej wniosek składamy tylko do jednego organu. Jest on automatycznie przesyłany przez CEIDG do Urzędu Skarbowego i GUS. Mimo systemu jednego okienka przedsiębiorcy nadal muszą oddzielnie składać niektóre wnioski, ale niezależnie od tego jest to duże ułatwienie. Unia Europejska wspiera informatyzację i upraszczanie procedur administracyjnych, przeznaczając na to pieniądze.