Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w Brukseli nazywany jest Titanikiem. Bo na dno idą kolejne plany inwestycyjne. Jeszcze gorzej, że wraz z nimi mogą zatonąć miliony euro unijnych dopłat
Rząd dokonał korekt celów niemal wszystkich najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z POIiŚ. Powód? Większości z nich nie udaje się zrealizować. Jak wynika z ostatniej aktualizacji „Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ”, do którego dotarł DGP, wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie jedynie 36 proc. planowanych wcześniej linii tramwajowych i trolejbusowych w miastach. Ostre cięcia dotknęły inwestycje energetyczne, zagospodarowanie odpadów, gazociągi. Powyżej planu jest natomiast tworzenie nowych miejsc pracy i liczba szkoleń.
Największy problem jest z inwestycjami transportowymi, przede wszystkim na kolei. W skorygowanej wersji dokumentu POIiŚ planowana długość budowanych i modernizowanych linii kolejowych została zmniejszona z ponad 1,5 tys. do 600 km.