Większość małych i średnich firm jest zmuszona do korzystania z produktów co najmniej dwóch instytucji finansowych.
Ze względu na konieczność prowadzenia rozliczeń z urzędami administracji państwowej, a więc przede wszystkim ze skarbówką i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo w Polsce, które nie korzystałoby z usług banku. Rachunku rozliczeniowego potrzebuje więc każda firma. ROR, wraz z dostępem do niego poprzez internet, ułatwia nie tylko uiszczanie podatków, ale i regulowanie zobowiązań wobec pracowników czy kontrahentów. Ale na koncie bankowym lista produktów finansowych niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej dopiero się zaczyna.
Kolejnym produktem bankowym niezbędnym w większości przedsiębiorstw będzie instrument ułatwiający zachowanie płynności finansowej. W tym wypadku najlepiej sprawdza się kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Pozwala on na dokonywanie płatności do wysokości ustalonego limitu, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi obawiać się, że w awaryjnej sytuacji zabraknie mu środków na regulowanie swoich zobowiązań.