W ramach kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 polscy przedsiębiorcy mogą jeszcze wykorzystać 6 mld zł unijnych dotacji i kredytów, wynika z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Związku Banków Polskich (ZBP), współorganizatorów kampanii informacyjnej na ten temat.
Reklama

"Wchodzimy w ostatnia fazę tej perspektywy unijnej. Chcielibyśmy, aby także przez ten program, w końcówce lat 2007-2013 dopłynął strumień środków finansowych, szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego w kraju i pogłębiającym się kryzysem krajów europejskich. Dane za dwa ostatnie kwartały w takich gospodarkach, jak włoska, hiszpańska, francuska nie są dobre. Również gospodarka niemiecka - dotychczas najsilniejsza weszła w fazę stagnacji" - powiedział wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński podczas briefingu.

"Chcemy stworzyć dodatkowe mechanizmy wymiany informacji, aby środki były wydane efektywnie. Będziemy mogli także informować jak widzimy nową perspektywę na lata 2014-2020, w której większe są środki związane z innowacyjnym rozwojem. To ma być nowa forma rywalizacji poprzez zdolność do współdziałania" - dodał Piechociński.

Dziś startuje kampania informacyjna dla przedsiębiorców nt. dostępnych instrumentów publicznych wspierających finansowanie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej w ramach środków na lata 2007-2013.

Według szacunków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na przedsiębiorców czekają prawie 3 mld zł z funduszy strukturalnych. Dodatkowe 3 mld zł są dostępne w formie preferencyjnych instrumentów zwrotnych z programu ramowego UE na rzecz konkurencyjności innowacji.

Ostatnie konkursy dotacyjne dla przedsiębiorców, w ramach programów operacyjnych, wdrażanych rzez PARP zostaną ogłoszone lub przeprowadzone w II kw. i zakończą się definitywnie do września 2013 r. W większości regionalnych programów operacyjnych środki bezzwrotne dla przedsiębiorców zostały już wyczerpane.

"Będzie szereg konkursów dla przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu. Uruchamiamy nowe działania o charakterze pożyczkowym - do start-upów oraz fundusz skierowany do kobiet. Wróciliśmy też do działania, które jest bardzo potrzebne 4.4 z programu Innowacyjna Gospodarka, na wsparcie wysoko innowacyjnych projektów. Uruchamiamy dwa projekty o charakterze coachingowym dla młodych przedsiębiorców. Pakiet działań dla tych, którzy chcą zostać przedsiębiorcami oraz już nimi są. Łącznie będzie 11 konkursów w ramach programu Innowacyjna Gospodarka" - powiedziała prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak.

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz poinformował, że w mijającej perspektywie dzięki zaangażowaniu ponad 35 mld zł finansowania bankowego można było zrealizować inwestycje o wartości ponad 130 mld zł.

"Sięgnięcie do środków w nowej perspektywie zajmie nam kolejny rok - półtora. Dlatego ważne jest, aby w pełni wykorzystać te zasoby, które mamy na kilka miesięcy. Chodzi o to, by skrócić czas dostępu do tych środków do minimum, a na bazie doświadczeń z kończącej się perspektywie w kolejnej wykorzystywać je efektywniej. Chcemy, wspólnie z bankami, wspierać przedsiębiorców w efektywnym zaangażowaniu tych środków" - powiedział Pietraszkiewicz.

Organizatorami kampanii, która potrwa w dniach 15 kwietnia -28 czerwca są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Krajowy Punkt Kontaktowy Programu UE na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Banków Polskich.