BGK pomoże firmom zaciągać kredyty na bieżącą działalność. Nowe możliwości to odpowiedź rządu na spowolnienie gospodarcze.
Bank Gospodarstwa Kredytowego udzieli gwarancji na spłatę zobowiązań małych i średnich przedsiębiorców i nie weźmie za to złotówki. Takie postanowienia zawierają wchodzące w życie 27 lutego 2013 r. zmiany w ustawie z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. BGK twierdzi, że już negocjuje z bankami warunki umów na gwarancje, aby ten instrument wystartował jak najszybciej.
– Idea, a także opracowana formuła całego mechanizmu nowych instrumentów gwarancyjnych jest bardzo dobra. Za to należą się rządowi, projektodawcy zmian, pochwały – komentuje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.