Eksperci dzielą dłużników na trzy grupy: bankrutów, oszustów i ryzykantów. Zanim podejmie się działania windykacyjne czy monitujące wobec kontrahenta, warto zorientować się, z jakim typem dłużnika mamy do czynienia, i dobrać odpowiednią metodę postępowania.
Problem nieuregulowanych należności dotyczy niemal każdej firmy. Według Portfela Należności Polskich Przedsiębiorstw przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów, skala zadłużenia w Polsce rośnie z miesiąca na miesiąc. Coraz większe zatory płatnicze powodują utratę zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań. – Dla niemal 63 proc. polskich firm niespłacone należności stanowią barierę dla prowadzenia działalności. Firmy coraz częściej muszą kredytować swoich kontrahentów, co powoduje, że tracą płynność finansową – uważa Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów.
Zanim podejmie się działania windykacyjne czy monitujące wobec kontrahenta, warto zorientować się, z jakim typem dłużnika mamy do czynienia, i dobrać odpowiednią metodę postępowania.