Zamrożenie cen energii zostało przedłużone do końca czerwca 2024 roku. Z racji tego, że będzie ono obowiązywało przez pół roku, limity tańszego prądu z 2023 roku w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej zostały zmniejszone o 50 proc. Aktualnie dla większości gospodarstw domowych limit tańszego prądu wynosi 1500 kilowatogodzin, jednak możliwe jest także skorzystanie z limitu 1800 i 2000 kilowatogodzin. Jakie warunki należy spełnić?

Limity tańszego prądu w 2024 roku

Limity tańszego prądu określono w ustawie z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Jak stanowi art. 3 ust. 3 limity zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku wynoszą 50 proc. limitów określonych w ust. 2 ustawy. W związku z tym obowiązujące w 2024 roku limity to:

  • 1500 kilowatogodzin dla większość gospodarstw domowych;
  • 2000 kilowatogodzin dla osób, które prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej;
  • 2000 kilowatogodzin dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej;
  • 1800 kilowatogodzin dla odbiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującego razem z osobą, która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie wydane osobie poniżej 16. roku życia.

Oświadczenie o wyższych limitach tańszego prądu – kiedy złożyć?

Według ustawy osoby, którym przysługuje wyższy limit tańszego prądu, muszą złożyć oświadczenie do 31 marca 2024 roku, aby z niego skorzystać. Jeśli prawo do wyższych limitów nabywa się w trakcie roku, ma się 30 dni od uzyskania uprawnienia na zgłoszenie wniosku.

W przypadku tych gospodarstw, które korzystają z najniższego limitu, nie jest konieczne podjęcie żadnych dodatkowych kroków. Niższy limit przysługuje im ustawowo.

Co należy zrobić, by skorzystać z wyższych limitów tańszego prądu?

W przypadku wyższych limitów tańszego prądu należy złożyć oświadczenie do spółki energetycznej wraz z załącznikami. Są to:

  • w przypadku osób z niepełnosprawnością – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku rolników lub osób prowadzących dział specjalny produkcji rolnej – kopia decyzji o wymierzeniu za rok 2022 podatku rolnego;
  • w przypadków osób posiadających Kartę Dużej Rodziny – kopię tej karty.

Oświadczenia dostępne są na stronach spółek energetycznych. Złożyć można je online lub w biurach obsługi klienta.

Ile kosztuje energia elektryczna?

W przypadku limitów zużycia maksymalną ceną dla gospodarstw domowych jest 412 zł za megawatogodzinę. W przypadku przekroczenia limitu to z kolei maksymalnie 693 zł za megawatogodzinę.