W 2024 roku istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego na termomodernizację domu. Jedną z opcji dofinansowania jest program Czyste Powietrze. Kwota dopłaty zależy od zakresu planowanych prac, jednak maksymalna suma wsparcia na kompleksową termomodernizację wynosi 135 000 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać środki na remont domu w 2024 roku?

Istnieje kilka programów wsparcia dla inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Najważniejsze z nich, które obejmują kompleksową termomodernizację, to programy Czyste Powietrze, Czyste Powietrze Plus oraz ulga termomodernizacyjna. Jakie można dostać dofinansowanie z tych programów?

Program Czyste Powietrze

W pierwszych dniach stycznia 2024 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło, że w połowie grudnia 2023 roku przestało wypłacać dotacje z programu Czyste Powietrze. Przyczyną było wyczerpanie środków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska oraz w funduszach wojewódzkich. Według informacji podanych przez ministerstwo zaległości wynosiły 300 milionów złotych, a liczba oczekujących wniosków sięgnęła 23 tysięcy. Natomiast 31 stycznia minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, ogłosiła wznowienie wypłat dotacji dla uczestników programu. Dodatkowo podała, że udało się uregulować wszystkie zaległe płatności.

Wprowadzenie programu Czyste Powietrze nastąpiło w 2019 roku, jednak w 2023 roku program ten został zaktualizowany, zwiększając dostępne środki na projekty termomodernizacyjne. W bieżącym roku również przewidziano kolejne zmiany w ramach tego programu.

Kto może otrzymać dotację z programu Czyste Powietrze?

Osobie fizycznej będącej właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z własną księgą wieczystą przysługuje możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji na ocieplenie domu.

Głównym celem tego programu jest zastąpienie przestarzałych kotłów na paliwa stałe nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania jedynie na ocieplenie budynku, jednak jego wysokość jest niższa w porównaniu do sytuacji, gdyby inwestor zdecydował się połączyć obie inwestycje. Największe kwoty wsparcia przysługują tym, którzy decydują się na instalację pompy ciepła wraz z fotowoltaiką oraz inne działania z zakresu termomodernizacji.

W programie są trzy poziomy dofinansowania, które zależą od dochodów. Na ocieplenie budynku można otrzymać dotację bezzwrotną w następujących wysokościach:

 • na poziomie podstawowym - 50% kosztów kwalifikowanych,
 • na poziomie podwyższonym - 75% kosztów kwalifikowanych,
 • na najwyższym poziomie - 100% kosztów kwalifikowanych.

Po przeprowadzeniu ocieplenia przegród zewnętrznych budynek musi spełniać wymogi dotyczące termoizolacyjności zgodnie z aktualnie obowiązującymi Warunkami Technicznymi WT21.

Ile można dostać w programie Czyste Powietrze?

Dla najbardziej kompleksowych projektów możliwa jest nawet dotacja do 135 tysięcy złotych, przy czym wymaga to również wymiany źródła ciepła na pompę ciepła. W przypadku wyboru innego rodzaju ogrzewania - dotacja wynosi 115 tysięcy złotych. Dodatkowo przewidziano dodatkowe wsparcie w wysokości 1200 złotych na przeprowadzenie audytu energetycznego, który w tym wypadku jest obowiązkowy.

Wysokość dofinansowania zależy zarówno od zakresu przeprowadzanej inwestycji, jak i dochodu wnioskodawcy. Osoby, których miesięczny dochód na osobę wynosi odpowiednio:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

mogą ubiegać się o najwyższą kwotę wsparcia.

Osoby o niższych dochodach, których średnie miesięczne dochody na osobę nie przekraczają:

 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

mogą liczyć na nieco niższy poziom dofinansowania do termomodernizacji, w zakresie od 59 tysięcy złotych (bez kompleksowej termomodernizacji) do 99 tysięcy złotych (z kompleksową termomodernizacją).

Podstawowy poziom dotacji jest przewidziany dla osób, których miesięczny dochód roczny na osobę nie przekracza 135 tysięcy złotych. W ramach tego poziomu można otrzymać wsparcie finansowe w wysokości od 41 tysięcy do 66 tysięcy złotych.

Wniosek o dofinansowanie

Procedura składania wniosków o dofinansowanie odbywa się poprzez złożenie dokumentacji w urzędzie gminy lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji, konieczne jest rozliczenie wykonanej inwestycji. Wniosek można złożyć w przypadku:

 • Rozpoczętych inwestycji (do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku),
 • Planowanych inwestycji.

Program Czyste Powietrze Plus

Program Czyste Powietrze Plus jest przeznaczony dla osób o niskich i najniższych dochodach, tj. na II, III i IV poziomie dofinansowania. W tej wersji programu istnieje możliwość składania wniosków o prefinansowanie inwestycji. Po złożeniu wniosku wraz z umowami zawartymi z maksymalnie trzema wykonawcami pierwsza część dotacji na ocieplenie domu - w wysokości 50% przysługującego limitu - zostanie przekazana na konto wykonawcy, umożliwiając mu rozpoczęcie prac. Pozostała część dotacji na ocieplenie domu zostaje przelana na konto inwestora po złożeniu wniosku o zakończenie inwestycji oraz po jej rozliczeniu.

Pieniądze są przekazywane jeszcze przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych, jednak warunkiem jest podpisanie umowy z firmą wykonawczą. W przypadku tej procedury wniosek o dofinansowanie jest oceniany w ciągu 14 dni od momentu jego złożenia, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni dokonywana jest częściowa wypłata środków na konto wykonawcy.

Beneficjent może złożyć maksymalnie 3 umowy z wykonawcami wraz z wnioskiem o dofinansowanie z prefinansowaniem. Dotacja do wysokości maksymalnie 50% jest przekazywana na konto wykonawcy w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o dofinansowanie lub 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od dochodów wydatków, które pochłonęła termomodernizacja. Czas jej realizacji to maksymalnie 3 lata.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć do 53 000 zł od podstawy do opodatkowania. Co istotne, każdy współwłaściciel domu ma prawo do tej ulgi. Oznacza to, że jeśli dom jest wspólną własnością małżonków, przysługuje im łącznie 106 000 zł odliczenia. Ulga termomodernizacyjna może być odliczona w zeznaniu podatkowym od:

 • dochodu opodatkowanego zgodnie ze skalą podatkową,
 • dochodu opodatkowanego stawką podatku liniowego,
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Aby móc uwzględnić wydatki na ocieplenie domu, konieczne jest posiadanie faktur VAT potwierdzających te wydatki. Faktura musi być wystawiona na właściciela domu, a w przypadku wspólnoty majątkowej, na jednego ze współwłaścicieli. Termomodernizacyjne inwestycje muszą być zakończone w ciągu trzech lat od poniesienia pierwszego kosztu.