W 2017 roku oprócz waloryzacji obejmującej wszystkich emerytów, najniższe świadczenia zostaną podwyższone do 1000 zł.

Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe podlegają waloryzacji od dnia 1 marca każdego roku. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

Najnowsze informacje na temat waloryzacji >>

Zgodnie z rządowym projektem>>, wskaźnik waloryzacji na 2017 rok wyniesie 100,73 proc., a to oznacza, że w 2017 roku wszystkie świadczenia zostaną zwiększone o 0,73 proc. Minimalna gwarantowana podwyżka emerytury ma wynieść 10 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - o 7,50 zł. Wszystkie świadczenia, czyli świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz świadczenia mundurowe.

Reklama

Minimalnie 1000 zł dla emeryta

Rząd zaproponował również, aby minimalna wysokość emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy została podniesiona z 882,56 zł do 1000 zł, czyli uległa zwiększeniu o 117,44 zł.

Wzrosnąć mają też pozostałe najniższe świadczenia - waloryzacja podniesie wysokość renty socjalnej z 741,35 zł do 840 zł, czyli jest to podwyżka o 98,65 zł. Natomiast najmniejsza renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 676,75 zł do 750 zł, to jest o 73,25 zł.