W 2018 roku emeryci mogą liczyć tylko na waloryzację świadczeń. 500 plus dla emerytów nie zostanie raczej wypłacony.

Rok 2017 przyniósł kilka ważnych zmian dla emerytów - poza obniżeniem wieku emerytalnego seniorzy otrzymali gwarancję najniższego świadczenia w wysokości 1000 zł. Oto 4 zmiany w emeryturach w 2017 roku>>

W 2018 roku emeryci mogą liczyć tylko na waloryzację świadczeń. Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe podlegają waloryzacji od dnia 1 marca każdego roku. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

Jak będzie wysokość waloryzacji w 2018 roku? Zgodnie z założeniami przyjętymi przez rząd, wskaźnik waloryzacji na 2018 rok powinien wynieść nie mniej niż 102,7 proc., a to oznacza, że w 2018 roku wszystkie świadczenia zostaną zwiększone o 2,7 proc. Wszystkie świadczenia, czyli świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz świadczenia mundurowe.

W efekcie świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną w 2018 roku:

  • najniższa emerytura - z 1000 zł do 1027 zł (podwyżka o 27 zł),
  • przeciętna emerytura - z 2163,59 zł do 2222,01 zł (podwyżka o ok 58,42 zł),
  • przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy - z 1611,37 zł do 1654,88 zł (podwyżka o ok. 43,51 zł),
  • przeciętna renta rodzinna - z 1888,68 zł do 1939,67 zł (podwyżka o ok. 50,99 zł).

Są to jednak wstępne założenia. Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji, a tym samym wysokość podwyżek świadczeń emerytalno-rentowych, będzie znana dopiero w lutym 2018 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2017 rok.

Co z 500 plus dla emerytów? Pojawiły się też propozycje programu 500 plus dla emerytów, czyli wypłaty jednorazowego świadczenia - MPRiPS zaproponowało, żeby wyniosło ono od 300 do 500 zł, w zależności od dochodów emeryta. 500 plus dla emeryta, ale nie każdego. Rafalska: Dodatek będzie wypłacany w drugiej połowie 2018 [WYWIAD]>> Na razie jednak pomysł został odłożony w czasie - minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że decyzja o 500 plus na emerytów zostanie podjęta dopiero wiosną 2018 roku.

Sejm odrzucił także projekt PSL, który zakładał wypłatę emerytom i rencistom jednorazowego dodatku w wysokości od 200 do 500 zł. Zgodnie z propozycją ludowców, jeżeli świadczenie byłoby niższe niż 1 tys. zł, dodatek wynosiłby 500 zł, a jeżeli byłyby pomiędzy 1 tys. a 1,5 tys. zł - 400 zł. Świadczenie w wysokości od 1,5 tys. do 2 tys. zł uprawniałoby do 300 zł dodatku.