Świadczenie wspierające weszło w życie 1 stycznia 2024 roku. Otrzymać je mogą osoby z niepełnosprawnością, a zapewnić ma pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem ich szczególnych potrzeb życiowych. Od 2024 roku mogą się o nie starać osoby, które mają przyznanych od 87 do 100 punktów wsparcia. Jak informuje rzecznik ZUS-u, do 19 kwietnia do Zakładu wpłynęło przeszło 8,4 tys. wniosków, z czego rozpatrzono 5,6 tys. Do tej daty przyznano świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł.

Świadczenie wpierające 2024: Osoby z niepełnosprawnością składają wnioski

Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Paweł Żebrowski przekazał dane związane ze świadczeniem wpierającym.

"Tylko do 19 kwietnia do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające. 65,8 proc. z nich została złożona przez same osoby niepełnosprawne, 21,2 proc. przez pełnomocnika, a 13 proc. przez przedstawiciela ustawowego. Do tej pory ZUS rozpatrzył ok. 5,6 tys. wniosków. 1,5 tys. osób otrzymała już z ZUS-u świadczenie wspierające na łączną kwotę 18,5 mln zł" – powiedział.

Kiedy wniosek o świadczenie wspierające nie zostanie rozpatrzony?

Rzecznik ZUS-u wspomina również o tym, że ważna jest kolejność składania wniosków. Co prawda wysokość i prawo do świadczenia wspierającego ustalane są przez ZUS, ale na podstawie decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

Osoba, która chce wnioskować o świadczenie wspierające, musi więc najpierw złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do WZON-u. Następnie, gdy decyzja ustalająca poziom potrzeby wparcia stanie się ostateczna (a ma to miejsce po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia, jeśli wnioskujący nie złoży wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), wówczas można wnioskować o przyznanie świadczenia do ZUS-u.

Jak informuje ZUS, jeśli osoba z niepełnosprawnością, pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy złoży wniosek o świadczenie wpierające do ZUS-u bez decyzji WZON-u o poziomie potrzeby wsparcia, wówczas taki wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Kto może się starać o świadczenie wpierające?

Według danych zawartych na stronie ZUS-u o świadczenie wspierające mogą starać się osoby, które:

  • ukończyły 18. rok życia;
  • mieszkają w Polsce;
  • są obywatelami Polski, Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu bądź przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy;
  • mają decyzję WZON-u, w której określony jest poziom potrzeby wsparcia na poziomie punktów uprawniających do świadczenia.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2024 roku?

Minimalna wysokość renty socjalnej w 2024 roku od 1 marca wynosi 1780,96 zł. Z kolei świadczenie wspierające wynosi:

  • 220 proc. renty socjalnej (95–100 punktów wsparcia), czyli 3918,11 zł;
  • 180 proc. renty socjalnej (90–94 punkty), czyli 3205,73 zł;
  • 120 proc. renty socjalnej (85–89 punktów), czyli 2137,15 zł;
  • 80 proc. renty socjalnej (80–84 punktów), czyli 1424,77 zł;
  • 60 proc. renty socjalnej (75–79 punktów), czyli 1068,58 zł;
  • 40 proc. renty socjalnej (70–74 punktów), czyli 712,38 zł.

Możliwe zmiany w ustawie o świadczeniu wspierającym?

Jak podaje portal RynekZdrowia.pl, Łukasz Krasoń, czyli pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, informował w wywiadzie z PAP, że wniosków do WZON-ów wpływa bardzo dużo. Po konsultacjach społecznych zostaną opracowane poprawki w ustawie o świadczeniu wspierającym. Dzięki nim będzie mogła zostać znowelizowana. W ustawie korekty przewidywano po roku, ale Krasoń uważa, że możliwy jest termin wcześniejszy. Jeśli ustawa zostanie bowiem szybko skorygowana, wiele osób otrzyma większe środki i będzie mogło znacznie poprawić swój los.