Lata prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na umowie cywilnoprawnej nie są obecnie wliczane do stażu pracy. To ma się wkrótce zmienić. Samozatrudnieni i pracujący na podstawie umowy zlecenia zyskają pod tym względem takie same uprawnienia, jakie dziś mają etatowcy. Prace nad projektem zmian w Kodeksie pracy są na finiszu.

Czym jest staż pracy?

Staż pracy to łączna długość wszystkich okresów zatrudnienia. Ma on zasadnicze znaczenie dla nabycia wielu uprawnień pracowniczych. Staż pracy ma wpływ na długość urlopu wypoczynkowego, prawo do emerytury, nagrody jubileuszowej i odprawy. W Polsce jednak dotyczy głównie zatrudnionych na umowę o pracę.

Lata wypracowane przez osoby wykonujące umowę zlecenie lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie liczą się do stażu pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorca lub zleceniobiorca chcieliby zatrudnić się na etat, byliby traktowani jak osoby bez doświadczenia zawodowego. Według danych ZUS dotyczy to ponad 5 milionów Polaków.

Nowe zasady naliczania stażu pracy

Obecne prawo, które stawia w gorszej pozycji samozatrudnionych i pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, ma się wkrótce zmienić - informuje resort pracy.

„W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finalizujemy prace nad projektem ustawy, który pozwoli wliczać do stażu pracy czas przepracowany na umowie cywilnoprawnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Czas docenić ciężką pracę!” - napisała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na platformie X.

Zmiany w Kodeksie pracy mają dotyczyć prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej. Mają objąć również zatrudnionych na umowę zlecenie, osoby na umowie agencyjnej i świadczących usługi, a więc wszystkich tych, którzy odprowadzają składki do ZUS. Do stażu pracy nie byłby zatem wliczany okres przepracowany na umowie o dzieło.

Co zyskają samozatrudnieni i zleceniobiorcy?

Dzięki planowanym zmianom w Kodeksie pracy samozatrudnieni i zleceniobiorcy będą mogli udokumentować swoje doświadczenie zawodowe. Da im to dużo większe szanse na zatrudnienie w instytucjach państwowych na stanowiskach, na których wymagany jest określony staż pracy.

Będzie można również liczyć na dłuższy urlop i dłuższy okres wypowiedzenia. Jeśli staż pracy wynosi więcej niż 10 lat, pracownik ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy minimum 3 lata przysługują 3 miesiące okresu wypowiedzenia.

Kryterium stażu pracy trzeba również spełnić, aby otrzymać emeryturę lub świadczenie przedemerytalne. Minimalny staż pracy w przypadku kobiet to 20 lat, a w przypadku mężczyzn 25 lat.

Nagrody jubileuszowe przysługują określonym grupom pracowników po przepracowaniu 20, 25, 30, 35, 40 i 45 lat. Odprawy pieniężne jako rekompensata za rozwiązanie umowy należą się natomiast po przepracowaniu u danego pracodawcy minimum 2 lat.

Według planów ministerstwa zmiany w Kodeksie pracy miałyby wejść w życie w 2025 roku.