Zwykle otrzymanie listu od ZUS nie niesie za sobą nieprzyjemnych konsekwencji. Jednak sytuacja diametralnie się zmienia, gdy adresatem jest oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy. To właśnie ten konkretny oddział będzie zajmował się egzekwowaniem należności związanych z niewłaściwie pobranymi emeryturami, rentami i innymi świadczeniami wypłacanymi przez ZUS.

Aktualnie 43 oddziały ZUS w Polsce zajmują się odzyskiwaniem niewłaściwie naliczonych świadczeń. Oprócz odzyskiwania zaległych składek zajmują się również odzyskiwaniem niewłaściwie pobranych należności pieniężnych związanych z 26 różnymi rodzajami świadczeń. Jednak niedługo ma się to zmienić.

Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, to dyrektor legnickiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzyma uprawnienia do prowadzenia egzekucji należności pieniężnych związanych z niewłaściwie pobranymi świadczeniami z ubezpieczenia społecznego, takimi jak zasiłek chorobowy, oraz innymi świadczeniami wypłacanymi przez ZUS na terenie całego kraju. W konsekwencji otrzymanie listu z ZUS w Legnicy nie będzie oznaczało niczego pozytywnego.

Zmiany w działaniu ZUS-u. Od kiedy nowe przepisy?

Zmiany nie zostaną wdrożone od razu po przyjęciu rozporządzenia. Nowe przepisy będą wprowadzane stopniowo. Legnicki oddział przejmie egzekucję w postępowaniach wszczętych od dnia wejścia w życie zmian, które planowane jest na 1 czerwca 2024 roku. W przypadku postępowań rozpoczętych wcześniej, jeśli nadal trwają, będą one przejmowane stopniowo zgodnie z harmonogramem ustalonym w rozporządzeniu, w okresie od 1 listopada 2024 roku do 1 września 2025 roku. Długie terminy przejściowe wynikają z konieczności przejęcia około 70 tysięcy spraw.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce procedura ta polegać będzie na przenoszeniu akt i dokumentów z różnych oddziałów ZUS z całego kraju do wyspecjalizowanego oddziału ZUS w Legnicy, który będzie zajmował się egzekucją świadczeń. Tego rodzaju specjalizacja ma na celu podniesienie efektywności oraz przyspieszenie procesu odzyskiwania nieprawidłowo pobranych środków.

Po zmianie przepisów dyrektor legnickiego oddziału ZUS będzie odpowiedzialny za krajową egzekucję należności pieniężnych związanych z niewłaściwie pobranymi zasiłkami, takimi jak zasiłki chorobowe, oraz innymi świadczeniami, w tym "800 plus" czy emeryturami.

Należy podkreślić, że dyrektorzy oddziałów ZUS, w chwili przekazania akt do Legnicy, będą zobowiązani do powiadomienia osób odpowiedzialnych za zwrot należności o zmianie organu egzekucyjnego oraz numerze rachunku bankowego ZUS w Legnicy.

W jakich sytuacjach ZUS wysyła listy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła listy w różnych sytuacjach. Na przykład do końca lutego bieżącego roku, ZUS wysłał ponad 10 milionów pism, w których znajdowały się PIT-y niezbędne do rozliczenia podatkowego. Czasami Zakład wysyła także listy do przedsiębiorców, chociaż zazwyczaj odbywa się to w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).