Emerytura to forma świadczenia, które jest wypłacane osobom po osiągnięciu określonego wieku. Stanowi zabezpieczenie socjalne, a jej celem jest zapewnienie dochodu osobom, które przestają pracować. Czym jest natomiast emerytura mieszana i komu przysługuje?

Prawo do emerytury mieszanej, na podstawie art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mają wyłącznie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które osiągały wiek emerytalny w okresie od 2009 do 2014 roku. Innymi słowy: jeśli zacząłeś emeryturę w tych latach istnieje duże prawdopodobieństwo, że otrzymujesz emeryturę mieszaną.

Emerytury mieszane były przyznawane do 2014 roku. Z tego względu mogły ubiegać się o nie osoby, które najpóźniej w 2014 roku osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

Czym jest emerytura mieszana?

Emerytura mieszana to świadczenie, które ustalane jest jednocześnie według starych i nowych zasad - w zależności od roku, w którym jest udzielana.

 • W 2009 roku udział emerytury ustalanej według starych zasad wynosił 80 proc., a według nowych 20 proc.
 • W 2010 roku – według starych zasad – 70 proc., nowych – 30 proc.
 • W 2011 roku – według starych zasad – 55 proc., nowych – 45 proc.
 • W 2012 roku – według starych zasad – 35 proc., nowych – 65 proc.
 • W 2013 i 2014 roku – według starych zasad – 20 proc., nowych – 80 proc.

Kto mógł otrzymać emeryturę mieszaną?

Emeryturę mieszaną mogły otrzymać osoby, które:

 • osiągnęły powszechny wiek emerytalny w latach 2009–2014 lub w latach 2009–2014 osiągnęły wiek uprawniający do wcześniejszej emerytury;
 • nie były członkami otwartego funduszu emerytalnego lub zgłosiły wniosek o przekazanie z niego środków na dochody budżetu państwa za pośrednictwem ZUS-u;
 • nigdy nie pobrały wcześniejszej emerytury przyznanej na dotychczasowych zasadach.

Jak obliczana jest emerytura mieszana?

Część emerytury, którą oblicza się według nowych zasad ustalana jest w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku pełnej emerytury.

Część emerytury mieszanej wyliczana według starych zasad to z kolei suma:

 • 24 proc. kwoty bazowej, czyli kwoty, która jest corocznie ustalana jako 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonego przez GUS, pomniejszonego o ubezpieczenia społeczne;
 • po 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy;
 • po 0,7 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Emerytura wyliczana w sposób mieszany czy kapitałowy?

Ubezpieczony, który w latach 2009-2014 osiągnął powszechny wiek emerytalny i ubiegał się o emeryturę, mógł wskazać we wniosku, by ZUS wyliczył świadczenie według najbardziej korzystnego wariantu.

Emerytura mogą być bowiem ustalona w sposób mieszany lub kapitałowy. Emerytura mieszana była bardziej korzystna dla osób zarabiających mniej.